Kongres użytkowników systemu Granit - ZGM na forum

W dniach 27 i 28 września 2012 roku delegacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wzięła udział w IV Kongresie użytkowników Systemu GRANIT organizowanym przez firmę DomConsult Sp. z o. o. z Poznania. Celem Kongresu było przede wszystkim rozszerzenie wiedzy użytkowników z zakresu możliwości rozwoju Systemu GRANIT, prezentacja najnowszych funkcji i zamierzeń związanych z rozwojem aplikacji oraz wymiana doświadczeń. Tematem wiodącym było przedstawienie systemu jako podstawy funkcjonowania e-przedsiębiorstwa.

W trakcie pierwszego dnia zaprezentowano nowe możliwości rozwoju systemu, najnowsze funkcjonalności i zamierzenia związane z rozwojem aplikacji.

Na przykładzie INTERNETOWEGO PORTALU MIESZKAŃCÓW uruchomionego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zaprezentowano innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące Internet jako środek służący do komunikacji z mieszkańcami. We wdrożeniu w Piekarach Śląskich po raz pierwsze zastosowane zostały funkcje umożliwiające dwukierunkową interakcję z użytkownikiem m. in. możliwość zadania pytania przez formularz mailowy, czy też zdalne podanie odczytów wodomierzy przez mieszkańców. Na temat wdrożonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich INTERNETOWEGO PORTALU MIESZKAŃCÓW wypowiedział się Pan Tomasz Bąkiewicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży firmy DomConsult Sp. z o. o.

Internetowy Portal Mieszkańców to jedno z podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających komunikację między zarządcą nieruchomości, a obsługiwanymi przez niego najemcami czy właścicielami. Chcąc pokrótce scharakteryzować Internetowy Portal Mieszkańców podkreślić należy jego innowacyjność w sposobie i formie udostępniania informacji, która odpowiednio zabezpieczona, zindywidualizowana, ale przede wszystkim aktualna, dostępna jest dla zainteresowanych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Jedynym warunkiem dla skorzystania z tej formy dostępu do najważniejszych danych takich jak wyciąg z konta (saldo: napłata/niedopłata), odczyty wodomierzy, miary dla lokalu, etc. ... jest posiadanie urządzenia – bo już nie tylko komputera, z dostępem do Internetu. Tablet, smartfon czy dowolny komputer pozwolą, po zalogowaniu się w Portalu, uzyskać pełen wgląd w szczegóły umowy i rozliczeń z obsługującym nas zarządcą.

Innowacyjność wybranego przez ZGM w Piekarach Śląskich rozwiązania informatycznego jest jednak duża większa!

Portal wdrożony przez ZGM podpowie, kto z pracowników administracji odpowiada za obsługę części zasobów lokalowych, w których znajduje się zajmowane przez nas mieszkanie, pozwoli wysłać dowolne zapytanie do administracji, da możliwość indywidualnego wprowadzenia odczytów mediów, posłuży jako internetowa tablica ogłoszeń pozwalając pracownikom ZGM informować użytkowników Portalu o wydarzeniach lub czynnościach administracyjno-obsługowych dotyczących ich lokali. Niezwykle istotna wydaje się być idąca w parze z zagwarantowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, dbałość Dyrekcji ZGM w Piekarach Śląskich o odpowiednią jakość obsługi mieszkańców. Portal internetowy, skutecznie przyczyniający się do ograniczenia konieczności bezpośredniego – telefonicznego lub osobistego kontaktu z zarządcą, przy zachowaniu pełnego dostępu do wiedzy z zakresu eksploatacji i dotyczących jej opłat, jest widocznym dla wszystkich symbolem nowoczesności Zakładu oraz jego otwartości na potrzeby swoich klientów.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się laboratoria wiedzy o systemie Granit. Do dyspozycji użytkowników dostępne były 3 panele dyskusyjne, w trakcie których omawiane były szczegółowe możliwości rozwoju systemu GRANIT w modułach finansowo –księgowym, rozliczeń oraz techniczna remontowym.

Drukuj