Ogłoszenie o III naborze wniosków o zamianę mieszkania na Ziętka 60

Napisane: .

Od 16 lipca do 28 września 2018 r. rozpocznie się III nabór wniosków o zamianę mieszkania osób będących najemcami mieszkań w zasobie gminy Piekary Śląskie a zainteresowanych zamianą na mieszkanie położone w budynku przy ul. Generała Jerzego Ziętka 60.

Do zasiedlenia przeznaczone jest 28 mieszkań:

Rodzaj lokalu Liczba lokali Powierzchnia użytkowa Prognozowane opłaty
Kaucja Czynsz Media
(co, ccw, nieczystości, woda przy założeniu 2 osób zamieszkałych)
Razem
(czynsz +media)
1 -pokojowe 2 33,04 m2 2.914,10 zł 291,41 zł 369,94 zł 661,35 zł
2 -pokojowe 25 32,55 m2
-
33,47 m2
2.870,90 zł
-
2.952,00 zł
287,09 zł
do
295,20 zł
364,64 zł
do
367,44 zł
651,73 zł
do
662,64 zł
3-pokojowe
lokal przeznaczony i przystosowany dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim
1 70,09 m2 6.181,90 zł 618,19 zł 558,44 zł 1.176,08 zł

 

 1. W pierwszej kolejności zamiany lokali dokonywane będą z najemcami mieszkań gminnych podlegającymi przekwaterowaniu z możliwością przekwalifikowania zajmowanego przez nich mieszkania na lokal socjalny w związku z zawartą w dniu 23 lutego 2017 r. umową nr BS17-00978 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Osoby te muszą spełniać łącznie warunki dotyczące regularnego uiszczania opłat, nieposiadania zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny oraz przestrzegania przez cały okres trwania stosunku najmu regulaminu porządku domowego.
 2. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Piekary Śląskie może zaproponować lokal mieszkalny rodzinie wielodzietnej oczekującej na lokal docelowy.
 3. O pozostałe lokale, w przypadku wyczerpania puli osób uprawnionych do zamiany zgodnie z treścią ust. 1 i 2, mogą się ubiegać najemcy, którzy:
  1. złożyli wniosek o zamianę mieszkania,
  2. regularnie uiszczają opłaty za zajmowane mieszkanie i nie posiadają zaległości w opłatach,
  3. przez okres ostatnich 5 lat trwania stosunku najmu nie korzystali z ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości czynszowych,
  4. przez cały okres trwania stosunku najmu przestrzegali porządku domowego,
  5. korzystają z lokalu na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
  6. zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niewymagający remontu i nadający się do natychmiastowego zamieszkania.
 4. W przypadku dużego zainteresowania lokalami, przekraczającego liczbę wolnych mieszkań, ze strony osób ubiegających się o zamianę lokalu, o których mowa w ust. 3, odbędzie się publiczne losowanie poszczególnych lokali, przy czym szczegółowe zasady zostaną określone w odrębnym zarządzeniu i podane do publicznej wiadomości.
 5. W przypadku lokalu przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz większej liczby osób zainteresowanych jego wynajęciem, odbędzie się publiczne losowanie. Rodziny zainteresowane jego wynajęciem winny przedstawić stosowne dokumenty.
 6. Ustala się termin od 16.07.2018 r. do 28.09.2018 r. na składanie wniosków o zamianę przez osoby określone w ust. 3.
 7. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich, uzależnia się od wpłacenia przez osobę uprawnioną kaucji zabezpieczającej w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego czynszu, bez możliwości rozłożenia jej na raty.
 8. Wnioski o zamianę lokalu można składać w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, pok. 109, tel. 32/393 93 98, 32/393 93 39, w godz. pracy poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 – 14.00. W tym samym miejscu i czasie można również pobierać formularze wniosków.
 9. Formularze wniosków o zamianę można również pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie: Urząd Miasta » Procedury załatwiania spraw » Biuro Gospodarki Mieszkaniowej » Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z Gminą Piekary Śląskie.

piekary.pl: Ruszyła III tura naboru wniosków o zamianę mieszkania

Drukuj