INFORMACJA

Napisane: .

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr DN-0158-110/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z dnia 15.11.2018 r.

 Dzień 1 grudnia 2018 r. (sobota)

jest dniem pracy  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach, w zamian za ustalenie dnia  24 grudnia 2018 r. (wigilia) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu.

W dniu 1 grudnia 2018 r. Zakład będzie czynny  od godz. 7:00 do godz. 15:00,

natomiast

 Kasa Zakładu będzie czynna do godz. 13:00

Drukuj