Mieszkania przy ulicy Ziętka 60

Napisane: .

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Ziętka 60 został zakończony. Już w najbliższą środę odbędzie się spotkanie zainteresowanych połączone z możliwością obejrzenia lokali.

W wyniku gruntownego remontu budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, miasto otrzymało kilkadziesiąt nowych mieszkań. Wśród nich znalazło się 29 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 32 m2, 11 kawalerek liczących 33 m2, 7 mieszkań dwupokojowych z metrażem przekraczającym 50 m2 oraz 8 lokali o powierzchni ponad 70 m2. Dodatkowo przy budynku powstała też winda oraz stworzono parking dla mieszkańców. Inwestycja ta została dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na jej realizację przekazał 2 miliony złotych.

Już w najbliższą środę, 3 kwietnia w godzinach od 16.00 do 18.00 w hali sportowej MOSiR odbędzie się spotkanie zainteresowanych połączone z możliwością obejrzenia przykładowych lokali.

W pierwszej kolejności mieszkania trafią do tych osób, których dotychczasowe lokale zamienić można na mieszkania socjalne, co stanowi jeden z warunków dofinansowania, jakie miasto otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród najemców, których mieszkania nie mogą być przekwalifikowane na lokale socjalne przeprowadzone zostanie losowanie konkretnych pomieszczeń. Odbędzie się ono 10 kwietnia o godzinie 17.00 (także na hali MOSiR).

Osoby, które złożyły wnioski i są zainteresowane zamianą lokalu spełniać muszą określone warunki, dotyczące m.in.: regularnego uiszczania należności czynszowych, nieposiadania zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny oraz przestrzegania przez cały okres trwania stosunku najmu regulaminu porządku domowego. Wszystkie te kryteria muszą zostać spełnione łącznie. Warunkiem otrzymania nowego mieszkania będzie także wpłacenie kaucji.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie:

ul. Bytomska 92, 41-940
tel.: (32) 39 39 399, (32) 39 39 398
e-mail:
pokój nr 109

Drukuj