Sobota pracująca w ZGM

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym (DN-0158-85/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z dnia 25.10.2019 r.) dzień 7 grudnia 2019 r. tj. sobota jest dniem pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach, w zamian za ustalenie dnia 24 grudnia 2019 r. (wigilia) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu.

W dniu 7 grudnia 2019 r. Zakład będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00, natomiast Kasa Zakładu będzie czynna do godz. 13:00

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl