Kasa ZGM w okresie pandemii (otwarcie)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż na prośbę mieszkańców zostanie otwarta kasa - tydzień przed terminem płatności i tydzień po.

Mieszkańcy będą mogli dokonać opłat od 4 do 15 maja w kasie w godzinach 8.00 -12.00 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Przy wejściu mierzona będzie temperatura, wymagane jest zakrycie twarzy, rękawiczki. Mieszkańcy będą wpuszczani do Zakładu pojedynczo.

Drukuj