Dla kogo e-faktura?

Elektroniczne faktury rozsyłane są tylko do lokatorów, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu, zgłosili chęć otrzymywania dokumentów elektronicznych oraz podali poprawny adres e-mail.

Otrzymywanie faktur papierowych przez osoby prywatne nie jest obligatoryjne. Jeśli jednak chce się otrzymać elektroniczne dokumenty, to należy złożyć /posiadacz tytułu prawnego do lokalu/ oświadczenie o zgłoszeniu swojego adresu, za pomocą formularza podpisanego odręcznie. Dostarczenie formularza może odbyć się poprzez dostarczenie go do siedziby Zakładu przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w godzinach pracy i przedłożenie w sekretariacie ZGM lub mailowo 24/7 na adres za pomocą poczty elektronicznej.

- Warto podkreślić, że są plusy z otrzymywania e-faktur. Można je łatwo przechowywać na komputerze, co zdecydowanie ułatwia ich przeglądanie i likwiduje konieczność przechowywania papierowej kopii. Niwelowane są też koszty związane z drukowaniem, pakowaniem i dostarczaniem papierowego dokumentu – wylicza Wioletta Bielawska, dyrektor ZGM w Piekarach Śląskich.

Przypomnijmy, że ZGM już w 2018 roku /jako jedna z nielicznych jednostek/ wyszedł na przeciw oczekiwaniom mieszkańców – wprowadzając właśnie elektroniczne dokumenty.

Każdorazowe zmiany opłat nadal są rozsyłane w wersji papierowej, by każdy lokator zasobów Z.G.M był poinformowany o zmianach stawek wynikających z odgórnych ustaleń na szczeblach miasta, województw oraz całego kraju.

Wzór wniosku o zgłoszenie adresu poczty elektronicznej do celów obsługi systemu
e-faktur można pobrać na stronie internetowej  www.zgm.piekary.pl - w zakładce „Internetowa Obsługa Kontrahenta” /IOK/.

Co ważne. Jeżeli nie posiada się dostępu do portalu IOK i nie otrzymuje się e-faktury nie jest się zwolnionym z konieczności terminowej wpłaty. Brak wystawienia faktury nie jest powodem do roszczeń o naliczenie odsetek czy niepłacenia opłat (czynszu). Usługa powiadamiania o fakturach i podglądu konta / IOK/ jest dodatkową usługą świadczoną pod warunkiem możliwości technicznych niezależnych od ciągłości trwania najmu. Terminy płatności oraz kwoty są określane w umowie oraz dostarczanych dokumentach "zmiana opłat" informującymi o wysokości stawek, które uległy zmianie. W razie wątpliwości, można sprawdzić swoje płatności i obciążenia w siedzibie ZGM w odpowiednim dziale

Drukuj