Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dot. rozliczeń oraz kosztów CO

Zawiadamiamy, iż w oparciu o ewidencję kosztów CO i ewidencję opłat zaliczkowych CO za poprzednie sezony grzewcze przygotowana została kalkulacja kosztów na sezon tj. 2015/2016 i ustalone zostały nowe wartości zaliczek CO.

Do wyliczeń stawek za 1m2 pow. użytkowej mieszkania brane były pod uwagę zmiany cen energii cieplnej przez usługodawcę ciepła Firmę MPEC Sp. z o.o. w nowych sezonie grzewczym oraz średnia wielkości zużycia ciepła za poprzednie sezony.

Równocześnie informujemy iż od 1 czerwca 2015 roku obowiązują nowe ceny i stawki za dostawę ciepła wprowadzone przez MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie, a wynikające z zatwierdzonej Decyzją z dnia 19.05.2015 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Taryfy dla ciepła.

W poniższej tabeli przedstawiamy zmiany cen Taryfy dla ciepła dot. MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie dla odbiorców w grupie A2.W3.3

tytuł jednostka miary wartość brutto
od 01.01.2014 r.
(1)
wartość netto
od 01.06.2015 r.
(2)
wartość brutto
od 01.06.2015 r.
(3)
zmiana % do
poprzedniej
ceny (3/1)
1. cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 9.954,27 8.036,80 9.885,26 -0,69
2. cena ciepła zł/GJ 33,43 26,46 32,55 -2,63
3. opłata stała za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3.104,57 2.555,73 3.143,55 1,26
4. opłata zmienna za usługi przesyłowe zł/GJ 12,47 10,30 12,67 1,60
5. cena nośnika ciepła zł/m3 22,34 17,81 21,91 -1,92

Ustalone wartości zaliczek na CO2 na sezon grzewczy 2014/2015 przekroczyły koszty dostawy ciepła dla zarządzanych przez ZGM budynków mieszkalnych.

Rozliczenie opłat CO za sezon grzewczy 2014/2015 nastąpi w III kwartale b.r.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich
(-) mgr Wioletta Bielawska

Dokument źródłowy

Drukuj