Czy wiesz, że ...

Lokatorzy zajmujący lokale o dużym metrażu lub o kosztach lokalu, na który ich nie stać mogą złożyć wniosek o zamianę lokalu ? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich udostępnia bazę zgłoszonych do zamiany lokali. Nie pośredniczy jednak w ich zamianie.

- Plusem dla zamian mieszkań komunalnych jest również szansa pozbycia się długu powstałego na skutek braku w opłatach czynszu w przeszłości, przy jednoczesnym uzyskaniu nowego lokum – mówi Martyna Kapkowska, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno – administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Zgłoszenia o zamianie mieszkań publikowane są na stronach internetowych ZGM nieodpłatnie. Nie zamieszczane są żadne dane osobowe. Podane są jedynie podstawowe informacje o lokalu, oczekiwania najemców co do przyszłego lokum oraz numer kontaktowy.

- Co ważne, jako ZGM nie pośredniczymi w zamianie mieszkań pomiędzy najemcami – dodaje M. Kapkowska.

Wniosek o zamianę mieszkania można pobrać na stronie internetowej zakładu - zakładka Działalność – Zamiana mieszkań. Wypełniony wniosek należy złożyć w Dyrekcji lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dane osobowe będą przetwarzane i jeśli to wymagane, udostępniane innym odbiorcom (np. zarządcy budynku, Urzędowi Miasta Piekary Śląskie, kontrahentowi do zamiany lokalu) wyłączenie w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Zgłaszający posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na stronie zgm.piekary.pl.

W przypadku braku zainteresowania zgłaszającego po upływie 12 miesięcy ogłoszenie automatycznie zostanie ściągnięte z portalu. Oczywiście na pisemną prośbę zgłaszającego może zostać zdjęte ze stron www wcześniej lub jego ważność może zostać przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy.

    Transakcja zamiany mieszkania w przypadku gdy, co najmniej jedno z zamienianych mieszkań jest własnością gminy Piekary Śląskie, finalizowana jest w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie – Biuro Gospodarki Mieszkaniowej ul. Bytomska 92 pok. 109 tel. 32/3939398, 32/3939339, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00 , wtorek-czwartek 7.30- 15.30 , piątek 7.30- 14.00).

 

Drukuj