Wymiana stolarki okiennej

Do połowy grudnia zaplanowana jest wymiana okien w lokalach mieszkaniach zarówno w budynkach na terenie Osiedla Wieczorka, jak i pozostałych zasobach na terenie miasta.

Umowa z wykonawcą podpisana została z końcem września br.

- Wymienimy aż 117,29 m² stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność Gminy Piekary Śląskie . Poprawimy tym samym komfort cieplny lokali – mówi Wioletta Bielawska, dyrektor ZGM w Piekarach Śląskich.

Łącznie wymienione zostaną 53 okna. Pojedyncze okna wymienione zostaną w budynku przy ulicy Maczka, Roweckiego, Kleberga Okulickiego, Armii Krajowej i Wigury, a także w budynku przy ulicy Andresa, Bednorza, Roździeńskiego, Piekarskiej, Sikorskiego, Miłej i Wyszyńskiego.,

 

– Najemcy lokali komunalnych w przypadku złego stanu technicznego stolarki okiennej mogą składać pisemne wnioski na wymianę stolarki do ZGM. Inspektor ds. technicznych przeprowadza wizję lokalną celem potwierdzenia lub wykluczenia złego stanu technicznego. Sprawdza bieżącą konserwację stolarki . My zaś na podstawie, tych zgłoszeń tworzymy plan potrzeb remontowych – wyjaśnia Łukasz Matuszczyk, kierownik działu ds. Projektów Realizowanych ze Środków Zewnętrznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Warto podkreślić, że ilość okien do wymiany jest ograniczona. Zależy od posiadanych w danym roku środków finansowych , a jedną z przesłanek branych pod uwagę przy weryfikacji lokali jest brak zaległości w opłatach czynszowych na rzecz Gminy.

W planach kolejna wymiana okien.

Drukuj