Bez zgody – nie ma remontu

Mieszkanie komunalne jest własnością gminy. Lokator jest wyłącznie wynajmującym. Dlatego też na wszelkie zmiany i prace remontowe należy uzyskać zgodę.

- W celu uzyskania zgody lokator powinien złożyć pisemny wniosek, w którym wskazuje, jakie prace chce przeprowadzić w wyjmowanym mieszkaniu. Ważna jest także dokumentacja czy też opis, w zależności od stopnia zaawansowania planowanego remontu. Wszelkie samowolne przeróbki są niezgodne z prawem budowlanym – wyjaśnia Wojciech Lenik, z-ca kierownika w ZGM Piekary Śląskie.

Warto pamiętać, że na przeprowadzenie modernizacji lokalu  mieszkalnego należy uzyskać zgodę właściciela lokalu, którym jest Gmina Piekar Śląskie. ZGM działa w imieniu Gminy. Należy także uzyskać wszelkie zgody wynikające z Prawa Budowlanego.

We wniosku należy określić zakres planowanych wszelkich prac, a w przypadku przesunięć ścianek działowych należy dołączyć projekt techniczny z opisem. Przy wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w mieszkaniu nie wolno zmieniać szerokości futryny, no i należy zachować dotychczasowe otwory drzwiowe.

Dotyczy to także wymiany okien tzn. należy zachować dotychczasowe podziały i kolorystykę ram. No i nie wolno zakładać żaluzji zewnętrznych na elewacji budynku.

Co ważne. Nie wolno bez zgody właściciela ingerować w instalacje gazowe, elektryczne i ciepłownicze, a także zmieniać mocy grzejników ani ich likwidować.

Remonty oraz modernizacje powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Co istotne. Na własny koszt należy zapewnić odpowiedniej wielkości kontener na gruz i wszelkie odpady poremontowe.

- Należy pamiętać, że jeśli samowolnie przeprowadzone remonty zagrażają bezpieczeństwu, organ nadzoru budowlanego może nakazać zaprzestania dalszych prac remontowych lub zażądać doprowadzenia mieszkania do stanu pierwotnego - dodaje Wioletta Bielawska, dyrektor ZGM.

Po zakończeniu remontu, modernizacji, zmianie instalacji, wymianie grzejników itp. należy powiadomić, o tym fakcie Administrację. Remont powinien być odebrany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie uzyskane decyzje oraz dokumenty powykonawcze należy przedłożyć do ZGM.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem