Czy mieszkanie do remontu można wykupić?

Lokal mieszkalny może wykupić jego najemca czyli osoba posiadająca umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony. Wszelkie działania zmierzające do wykupu możliwe są jednak dopiero po zawarciu umowy najmu po wykonanym remoncie lokalu.

Nie ma możliwości wykupienia mieszkania w trakcie obowiązywania umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy nie zalegającego z opłatami z tytułu czynszu najmu oraz na rzecz najemcy, który nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie naszego miasta – wyjaśnia Wioletta Bielawska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

W przypadku zbywania lokali o innym przeznaczeniu pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lub dzierżawcą lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym, w którym wszystkie mieszkania zostały sprzedane lub znajduje się w budynkach wolno stojących lub oficynach stanowiących w całości jeden lokal użytkowy.

Co ważne. Wnioski związane z wykupem mieszkania należy złożyć w jednostce organizacyjnej gminy czyli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Piekar Śląskich.

W przypadku pytań dotyczących sprzedaży lokalu należy udać się do Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Ważne. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, ustalania cen, opłat oraz bonifikat pozostają poza kompetencjami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i należą do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Powyższe reguluje uchwała nr Uchwała Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późniejszymi zmianami.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem