Zmiana regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr DN-00158-15/2016 z dnia 18.02.2016r. przyjęto nowy regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Gminy Piekary Śląskie.

W nowym Regulaminie wprowadzono zmiany dotyczące sposobu rozliczania zużycia wody. Regulamin jest prosty, przejrzysty i uwzględnia rozliczenie niebilansowania się wodomierza głównego do wodomierzy indywidualnych.

Regulamin został przedstawiona i omówiony na zebraniach wspólnot i przyjęty przez właścicieli lokali mieszkalnych stosowną uchwałą.

Treść Regulaminu znajdą Państwo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZGM (www.zgm.piekary.bip.net.pl) oraz zakładce Obowiązujące Regulaminy, natomiast w biurach obsługi mieszkańców Administracji Domów Mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 dostępna jest wersja papierowa Regulaminu.

Drukuj