Dewastacje – kto za to płaci?

Do podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomości, należy utrzymanie administrowanych zasobów w należytym stanie technicznym oraz estetycznym – w tym celu przeprowadzane są remonty i bieżące konserwacje nieruchomości wspólnych oraz czynione są starania mające na celu poprawę estetyki otoczenia budynków.

Bardzo niepokojącym problemem, narastającym w ostatnich latach, a którego nie potrafimy wyeliminować jest ciągle dewastowanie nieruchomości, zarówno budynków (m.in. drzwi do klatek schodowych, okna, poręcze, ściany, elewacje), i ich najbliższego otoczenia, w tym obiektów małej architektury (ławki, śmietniki i inne). Dewastacjom nie oparły się również trawniki i chodniki osiedlowe. W wielu przypadkach z premedytacją, czasem z braku wyobraźni, czasem z nieświadomości parkowane samochody niszczą nawierzchnię, wyrzucane śmieci i nie sprzątane zanieczyszczenia po zwierzętach zalegają trawniki i chodniki.

Stwierdzone akty wandalizmu zgłaszane są na Policję, jednakże w większości przypadków nie udaje się zidentyfikować sprawcy i Policja umarza postępowanie. Koszty usuwania skutków wandalizmu pokrywane są w przeważającej większości z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, a w budynkach komunalnych z czynszu najmu – w każdym przypadku pomniejszając środki na utrzymanie budynku. Wynika z tego prosty wniosek, że im większe koszty dewastacji, tym mniej środków pozostaje na remonty budynków, np. na naprawę pokrycia dachowego, czy też na pomalowanie klatki schodowej, nie wspominając o posadzeniu drzewek i wyremontowaniu chodnika.

Ostatecznie za każdą dewastację płacą wszyscy mieszkańcy, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu, w którym zamieszkują.

Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców o większą czujność i dbałość o wspólne mienie oraz o zgłaszanie wszelkich zauważonych przypadków wandalizmu administracji domów mieszkalnych oraz na Policję lub Straż Miejską.

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1, ul. Żwirki 2 3, tel. (32) 287 19 67, tel. (32) 287 29 81

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2, ul. Śląska 1 , tel. (32) 287 13 78, tel. (32) 760 00 76

Policja, ul. Kalwaryjska 62, tel. (32) 39 36 200 997

Straż Miejska, ul. Kalwaryjska 62, tel. (32) 287 31 44 986

(-) mgr inż. Maciej Trela
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem