System Identyfikacji Masowych Płatności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z początkiem 2013 roku uruchomia System Identyfikacji Masowych Płatności dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z powyższym od 01.01.2013r. najemcy powinni wpłacać należności z tytułu czynszu najmu na indywidualny – niepowtarzalny – numer rachunku bankowego.

Numery kont umieszczone zostały na książeczkach opłat czynszowych na 2013 rok, a każda faktura i nota obciążeniowa, począwszy od stycznia 2013r. będzie zawierała pole informujące o Państwa indywidualnym numerze rachunku bankowego. System identyfikacji masowych płatności prowadzony będzie przez ING Bank Śląski.

Jeżeli korzystacie Państwo z stałego zlecenia przelewu, przypominamy o konieczności zmiany numeru konta, na które winny być dokonywane opłaty!

Płatności z tytułu czynszu oraz innych płatności związanych z czynszem najmu nadal można dokonywać w KASACH Zakładu, które czynne są:

codziennie - od 7.30 do 13.30

dodatkowo w poniedziałek przed i w terminie płatności (tj. 10 dzień każdego miesiąca) - od 15.00 do 16.00

Drukuj