Dofinansowanie WFOŚiGW POIiŚ 1.7.1/2/2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich mieszkańców zasobów Z.G.M. a w szczególności mieszkańców Osiedla Wieczorka docelowo objętych programem, o wynikach konkursu o dofinansowanie POIiŚ.

Aż 74 z 76 składanych wniosków o dofinansowanie; programu wykonania kompleksowej termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Wieczorka, zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mimo wielu problemów logistycznych oraz formalnych, udało się osiągnąć sukces na skalę krajową. Tak ogromna inwestycja jest nie tylko powodem do dumy ale też dużym zobowiązaniem dla Z.G.M. Bez tych funduszy Piekary Śląskie nie były by wstanie wyremontować tylu budynków w tak krótkim czasie nawet zaciągając komercyjne pożyczki. Rodzi to przed nami wiele wyzwań oraz problemów logistycznych.

W związku z powyższym, dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość w czasie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych oraz prosimy o wyrozumiałość.

Mamy nadzieję że nadciągające zmiany Osiedla Wieczorka pozytywnie odbiją się na wszystkich mieszkańcach Piekar Śląskich.

Więcej o projekcie można przeczytać z sekcji Projekt POIiŚ tej witryny internetowej.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl