Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w budynkach (klatkach schodowych)

Utrzymanie czystości w budynku jest jednym z elementów kształtujących wysokość należności czynszowych, dlatego warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z opcji jej obniżenia.

Przypominam, użytkownikom lokali mieszkalnych o możliwości otrzymania bonifikaty za utrzymania czystości i porządku w budynku (klatce schodowej) we własnym zakresie. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest wyrażenie woli utrzymania czystości we własnym zakresie przez wszystkich użytkowników budynku/klatki schodowej.

Udzielenie bonifikaty następuje od następnego miesi ą ca, po złożeniu przez wszystkich użytkowników lokali w budynku/klatce schodowej pisemnego zobowiązania do utrzymania czystości budynku/klatki schodowej we własnym zakresie.

Bonifikata może zostać cofnięta w przypadku, gdy przynajmniej jeden z użytkowników lokali w budynku (klatce schodowej) zrezygnuje z utrzymania czystości części wspólnych budynku (klatki schodowej) we własnym zakresie albo kolejne trzykrotne kontrole czystości części wspólnych budynku, przeprowadzone przez pracowników ZGM, wykażą stan odbiegający od zakresu utrzymania czystości.

Bonifikatę udziela się lub cofa jednocześnie wszystkim najemcom lokali w budynku (klatce schodowej).

 

(-) mgr inż. Maciej Trela
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich

Drukuj