Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Rząd wprowadził obowiązek pozostania w domu, a także wyznaczył wyjątki od tego obowiązku oraz zasady bezpieczeństwa związane przede wszystkim z poruszaniem się. Te obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Można również wyjść na spacer, wyprowadzić psa czy załatwić niezbędne sprawy. Należy jednak pamiętać, że przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób, chyba że przemieszczający się mieszkają razem, np. rodziny.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

W autobusach i tramwajach podróżować może jednocześnie maksymalnie liczba pasażerów odpowiadająca połowie miejsc w danym pojeździe. Zakaz zgromadzeń nie dotyczy zakładów pracy, jednak bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących.

Lekceważąc te podstawowe zasady naraża się swoich współpracowników, podwładnych, przełożonych, a także członków ich rodzin. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania zakładu każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.

Podkreślamy, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  podejmuje wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby poziom bezpieczeństwa spełniał wszelkie najwyższe standardy, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszego zakładu.

Nieustannie monitorowana jest bieżąca sytuacja w firmie oraz w państwie. Prosimy o dostosowanie się do wszystkich decyzji wykonawczych. Nawołujemy do odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-wzwiazku-z-koronawirusem

Drukuj

Stan zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego ZGM całkowicie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Do odwołania nieczynna będzie również kasa w siedzibie zakładu.
Opłat prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowym.

 

 

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie i mailowo.

 ↓  (32) 287-29-81, (32) 287-29-80 numery wewnętrzne  ↓ 
(połączenia zgodnie z zapowiedzią lub po wybraniu * numery wewnętrzne)

ADM1 - 207 administratorzy, 219 czynsze

WINDYKACJA - 220 i 221

     

 ADM2 - 335,336 administratorzy, 346 - czynsze
 lub 

 ROZLICZENIA MEDIÓW - 223

 KSIĘGOWOŚĆ

 

   

Wyżej wymieniona decyzja będzie obowiązywać do odwołania, za utrudnienia przepraszamy.

Drukuj

Zaświadczenie o niezaleganiu

W związku z zaleceniami epidemiologicznymi informujemy, iż wnioski o niezaleganiu należy składać drogą elektroniczną na wskazanym załączniku (Kliknij aby pobrać wniosek).

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni. Zaświadczenie należy wysłać na adres

Drukuj

Skrócenie godzin otwarcia w poniedziałki

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 16.03.2020 do odwołania w każdy poniedziałek Z.G.M. Piekary Śląskie będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Kasa w tym dniach będzie czynna do godziny 12:30.

Drukuj

Wyznaczenie strefy obsługi

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, sprawy mieszkaniowe będą załatwiane w specjalnie wyznaczonej strefie obsługi. 

Jednocześnie prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu, wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki.

  

Zachęcamy, do kontaktu telefonicznego i mailowego:

 

 

↓  (32)287-29-81 numery wewnętrzne  ↓

 

ADM 1 - 207 administratorzy, 219 - czynsze              ADM 2 -335,336 administratorzy, 346 - czynsze

WINDYKACJA - 220,221                                             ROZLICZENIA - 223

Wyżej wymieniona decyzja będzie obowiązywać do odwołania, za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Drukuj

Komunikat GIS ws. rozprzestrzeniania się koronawirusa

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, poniżej przekazujemy procedury postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ustalenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z Wojewodą Śląskim.

Zachowanie higieny

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 3. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem

Należy dzwonić pod bezpośredni numer: 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie:

 • powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną PSSE w Bytomiu ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom,
  tel. 32 397 66 60, tel. 32 397 66 66, tel. 32 397 66 65
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10 tel. 797 18 96 03
  • Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7 tel. 602 13 30 46

Źródło: gis.gov.pl

Drukuj

Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych ADM2 2020

Informujemy o harmonogramie rocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 w 2020 r.

Pokój spotkania będzie wskazany bezpośrednio w dniu zebrania na wywieszce lub w sekretariacie.

Adres Data spotkania Godzina
Alojzjanów 1 2020-03-16 Poniedziałek 15:30
Alojzjanów 2 2020-03-11 Środa 08:30
Alojzjanów 3 2020-03-02 Poniedziałek 16:00
Alojzjanów 4 2020-03-05 Czwartek 12:30
Andersa 1 2020-03-02 Poniedziałek 08:00
Andersa 2 2020-03-02 Poniedziałek 09:30
Andersa 3 2020-03-02 Poniedziałek 11:00
Andersa 6 2020-03-02 Poniedziałek 12:30
Andersa 8 2020-03-02 Poniedziałek 14:00
Andersa 10 2020-03-13 Piątek 11:00
Andersa 12 2020-03-10 Wtorek 14:00
Armii Krajowej 3 2020-03-06 Piątek 09:00
Armii Krajowej 4 2020-03-06 Piątek 10:30
Armii Krajowej 7 2020-03-06 Piątek 11:30
Armii Krajowej 9 2020-03-06 Piątek 13:00
Hallera 2 2020-03-04 Środa 08:00
Hallera 4 2020-03-04 Środa 09:30
Hallera 6 2020-03-05 Czwartek 15:00
Hallera 8 2020-03-04 Środa 11:00
Heneczka 1 2020-03-09 Poniedziałek 15:00
Heneczka 2 2020-03-10 Wtorek 13:30
Heneczka 3 2020-03-06 Piątek 12:00
Heneczka 5 2020-03-06 Piątek 13:30
Heneczka 7 2020-03-06 Piątek 15:00
Jankego 1 2020-03-05 Czwartek 13:30
Jankego 2 2020-03-09 Poniedziałek 11:00
Jankego 4 2020-03-10 Wtorek 09:30
Kleeberga 1 2020-03-04 Środa 13:30
Kleeberga 2 2020-03-02 Poniedziałek 08:00
Kleeberga 3 2020-03-05 Czwartek 12:00
Kleeberga 4 2020-03-02 Poniedziałek 09:30
Kleeberga 5 2020-03-02 Poniedziałek 11:00
Kleeberga 7 2020-03-02 Poniedziałek 12:30
Kleeberga 9 2020-03-02 Poniedziałek 14:00
Kleeberga 11 2020-03-10 Wtorek 15:30
Konstytucji 3 Maja 42 2020-03-02 Poniedziałek 12:30
Konstytucji 3 Maja 44 2020-03-02 Poniedziałek 11:00
Konstytucji 3 Maja 46 2020-03-02 Poniedziałek 14:00
Królowej Jadwigi 1 2020-03-18 Środa 15:30
Ludygi 1 2020-03-10 Wtorek 12:30
Ludygi 2 2020-03-06 Piątek 09:00
Ludygi 4 2020-03-10 Wtorek 11:00
Maczka 1 2020-03-13 Piątek 09:30
Maczka 2 2020-03-04 Środa 08:00
Maczka 4 2020-03-03 Wtorek 11:00
Maczka 5 2020-03-13 Piątek 07:30
Maczka 6 2020-03-03 Wtorek 12:30
Maczka 7 2020-03-04 Środa 12:00
Maczka 8 2020-03-11 Środa 15:00
Maczka 9 2020-03-19 Czwartek 15:30
Maczka 10 2020-03-09 Poniedziałek 12:30
Maczka 11 2020-03-02 Poniedziałek 15:30
Maczka 12 2020-03-09 Poniedziałek 14:00
Maczka 13 2020-03-10 Wtorek 08:00
Maczka 14 2020-03-09 Poniedziałek 13:00
Maczka 16 2020-03-09 Poniedziałek 14:00
Maczka 20 2020-03-04 Środa 12:30
Mastalerza 1 2020-03-11 Środa 11:00
Ofiar Katynia 2 2020-03-03 Wtorek 15:30
Ofiar Katynia 10 2020-03-03 Wtorek 08:30
Okulickiego 1 2020-03-11 Środa 07:30
Okulickiego 3 2020-03-10 Wtorek 10:30
Okulickiego 4 2020-03-09 Poniedziałek 15:00
Okulickiego 6 2020-03-11 Środa 09:30
Papieża Jana Pawła II 32 2020-03-04 Środa 09:30
Papieża Jana Pawła II 34 2020-03-04 Środa 11:30
Papieża Jana Pawła II 40 2020-03-04 Środa 13:00
Papieża Jana Pawła II 44 2020-03-04 Środa 08:00
Papieża Jana Pawła II 59 2020-03-09 Poniedziałek 08:00
Papieża Jana Pawła II 61 2020-03-11 Środa 08:00
Papieża Jana Pawła II 63 2020-03-06 Piątek 08:00
Roczkowskiego 2 2020-03-03 Wtorek 13:30
Roczkowskiego 4 2020-03-09 Poniedziałek 13:00
Roczkowskiego 6 2020-03-11 Środa 13:00
Roweckiego 1 2020-03-06 Piątek 08:00
Roweckiego 2 2020-03-06 Piątek 09:30
Roweckiego 3 2020-03-04 Środa 09:30
Roweckiego 4 2020-03-04 Środa 11:00
Szeptyckiego 1 2020-03-09 Poniedziałek 10:00
Szeptyckiego 2 2020-03-09 Poniedziałek 08:30
Szeptyckiego 3 2020-03-06 Piątek 11:00
Szeptyckiego 4 2020-03-05 Czwartek 09:00
Śląska 4 2020-03-03 Wtorek 12:00
Śląska 6 2020-03-03 Wtorek 10:30
Waculika 1 2020-03-03 Wtorek 14:00
Waculika 3 2020-03-13 Piątek 13:00
Waculika 5 2020-03-03 Wtorek 08:00
Waculika 7 2020-03-03 Wtorek 09:30
Waculika 11 2020-03-09 Poniedziałek 09:30
Waculika 13 2020-03-10 Wtorek 12:00
Waculika 15 2020-03-09 Poniedziałek 08:00
Waculika 16 2020-03-09 Poniedziałek 09:00
Waculika 17 2020-03-09 Poniedziałek 10:00
Waculika 18 2020-03-09 Poniedziałek 11:00
Ziętka 23 2020-03-16 Poniedziałek 10:00
Ziętka 25 2020-03-02 Poniedziałek 09:00
Ziętka 27 2020-03-11 Środa 10:30
Ziętka 29 2020-03-17 Wtorek 15:30

 

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem