Uruchomienie pierwszych instalacji ogrzewania i ciepłej wody na Starym Osiedlu

Już uruchomione – 16 października przyłączono oficjalnie pierwsze trzy budynki starej części Osiedla Wieczorka do nitki cieplnej MPEC. W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji czyli ocieplenia jak i wykonania instalacji CO i CWU (ogrzewanie i ciepła woda) trwa szeroko zakrojony drugi etap inwestycji tj. zakończenie docieplenia budynków Nowego Osiedla oraz kompleksowa termomodernizacja na Starym Osiedlu.

Termomodernizacje przeprowadzone na obu częściach Osiedla są częścią kompleksowej rewitalizacji prowadzonej na osiedlu Wieczorka. Razem z budynkami komunalnymi przewidziano podłączenie 81 budynków do sieci MPEC oraz docieplenie 80 budynków wielorodzinnych. Wszystkie prace są prowadzone w ramach ograniczenia niskiej emisji z którą zmagają się Piekary Śląskie (w tym smogu i zanieczyszczeń).

Pieniądze pochodzą z rekordowego dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z kasy miasta.

Działania projektu są bardzo potrzebne dla piekarskich budynków gdyż od powstania osiedla czyli lat 50 i 60 ubiegłego wieku, nie wykonano potrzebnych inwestycji. Podstawowym paliwem był węgiel lub drewno o obniżonej użyteczności. Efektem jest widoczny stan osiedli, w okresie zimowym również wysoce dyskomfortowe warunki życia ze względu na smog w powietrzu oraz osad wymieszany z śniegiem i pokrywający elewację.  Sama eksploatacja źródła ciepła – pieca, poprzez opał niskiej jakości lub zabroniony (butelki plastikowe lub odpady gospodarstwa domowego) prowadziło do uszkodzeń przewodów kominowych. Konieczność zapewnienia dobrej wentylacji powodowała straty ciepła i uszczelnianie mieszkań przez lokatorów co kończyło się zadymieniem a nawet zaczadzeniem.

Rezygnacja z indywidualnych źródeł ciepła o niskiej efektywności i zastąpienie ich scentralizowanym systemem doprowadzenia ciepła poprawi bezpieczeństwo energetyczne i koszt eksploatacji budynku (remonty przewodów kominowych). Efekty odczują również mieszkańcy zarówno Osiedla Wieczorka jak i okolicznych osiedli i domów jednorodzinnych. Dużym ułatwieniem dla osób starszych jest bezobsługowość instalacji po stronie mieszkańców – zarówno palenie jak i noszenie węgla po schodach.

Na uroczystym podłączeniu budynku do sieci centralnego ogrzewania 16 października obecni byli: Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj, Elżbieta Kisiel i Mariola Orlik – przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wioletta Bielawska – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Bartosz Szuber – Członek Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, piekarscy radni: Czesław Wymysło, Andrzej Wymysło oraz Stanisław Plajzner, a także mieszkańcy modernizowanego osiedla.

Zdjęcia UM Piekary Śląskie

Drukuj

Ogłoszenie o III naborze wniosków o zamianę mieszkania na Ziętka 60

Od 16 lipca do 28 września 2018 r. rozpocznie się III nabór wniosków o zamianę mieszkania osób będących najemcami mieszkań w zasobie gminy Piekary Śląskie a zainteresowanych zamianą na mieszkanie położone w budynku przy ul. Generała Jerzego Ziętka 60.

Do zasiedlenia przeznaczone jest 28 mieszkań:

Rodzaj lokalu Liczba lokali Powierzchnia użytkowa Prognozowane opłaty
Kaucja Czynsz Media
(co, ccw, nieczystości, woda przy założeniu 2 osób zamieszkałych)
Razem
(czynsz +media)
1 -pokojowe 2 33,04 m2 2.914,10 zł 291,41 zł 369,94 zł 661,35 zł
2 -pokojowe 25 32,55 m2
-
33,47 m2
2.870,90 zł
-
2.952,00 zł
287,09 zł
do
295,20 zł
364,64 zł
do
367,44 zł
651,73 zł
do
662,64 zł
3-pokojowe
lokal przeznaczony i przystosowany dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim
1 70,09 m2 6.181,90 zł 618,19 zł 558,44 zł 1.176,08 zł

 

 1. W pierwszej kolejności zamiany lokali dokonywane będą z najemcami mieszkań gminnych podlegającymi przekwaterowaniu z możliwością przekwalifikowania zajmowanego przez nich mieszkania na lokal socjalny w związku z zawartą w dniu 23 lutego 2017 r. umową nr BS17-00978 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Osoby te muszą spełniać łącznie warunki dotyczące regularnego uiszczania opłat, nieposiadania zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny oraz przestrzegania przez cały okres trwania stosunku najmu regulaminu porządku domowego.
 2. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Piekary Śląskie może zaproponować lokal mieszkalny rodzinie wielodzietnej oczekującej na lokal docelowy.
 3. O pozostałe lokale, w przypadku wyczerpania puli osób uprawnionych do zamiany zgodnie z treścią ust. 1 i 2, mogą się ubiegać najemcy, którzy:
  1. złożyli wniosek o zamianę mieszkania,
  2. regularnie uiszczają opłaty za zajmowane mieszkanie i nie posiadają zaległości w opłatach,
  3. przez okres ostatnich 5 lat trwania stosunku najmu nie korzystali z ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości czynszowych,
  4. przez cały okres trwania stosunku najmu przestrzegali porządku domowego,
  5. korzystają z lokalu na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
  6. zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niewymagający remontu i nadający się do natychmiastowego zamieszkania.
 4. W przypadku dużego zainteresowania lokalami, przekraczającego liczbę wolnych mieszkań, ze strony osób ubiegających się o zamianę lokalu, o których mowa w ust. 3, odbędzie się publiczne losowanie poszczególnych lokali, przy czym szczegółowe zasady zostaną określone w odrębnym zarządzeniu i podane do publicznej wiadomości.
 5. W przypadku lokalu przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz większej liczby osób zainteresowanych jego wynajęciem, odbędzie się publiczne losowanie. Rodziny zainteresowane jego wynajęciem winny przedstawić stosowne dokumenty.
 6. Ustala się termin od 16.07.2018 r. do 28.09.2018 r. na składanie wniosków o zamianę przez osoby określone w ust. 3.
 7. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich, uzależnia się od wpłacenia przez osobę uprawnioną kaucji zabezpieczającej w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego czynszu, bez możliwości rozłożenia jej na raty.
 8. Wnioski o zamianę lokalu można składać w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, pok. 109, tel. 32/393 93 98, 32/393 93 39, w godz. pracy poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 – 14.00. W tym samym miejscu i czasie można również pobierać formularze wniosków.
 9. Formularze wniosków o zamianę można również pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie: Urząd Miasta » Procedury załatwiania spraw » Biuro Gospodarki Mieszkaniowej » Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z Gminą Piekary Śląskie.

piekary.pl: Ruszyła III tura naboru wniosków o zamianę mieszkania

Drukuj

Planowana przerwa w dostawie ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piekarach Śląskich informuje, że w związku z trwającym sezonem remontowym od 2 do 6 lipca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby podłączenia C.W.U. do odbiorców przyłączonych do systemu ciepłowniczego ZC „ Ziętek”.

Planowana przerwa w dostawie ciepła od 2 do 6 lipca obejmie mieszkańców z rejonu:

 • Osiedle Buczka
 • Osiedle Wieczorka
 • Osiedle Wieczorka – Wschód

Poniżej podajemy numery telefonów służb technicznych MPEC, pod którymi można będzie uzyskać szczegółowych informacji w tym okresie – dyspozytor MPEC: 32 287 25 25 wew. 85 lub 601 541 463.

Za utrudnienia przepraszamy!

Drukuj

Otwarcie ofert dla inwestycji termomodernizacji osiedla

Na stronie BIP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej już dostępne są zbiorcze zestawienia z otwarcia ofert obu części projektu kompleksowej termomodernizacji osiedla współfinansowanego z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej można dowiedzieć się na stornie projektu zgm.piekary.pl/pois/ .

Drukuj

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - RODO

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane RODO (lub od angielskiego GDPR - General Data Protection Regulation), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich publikuje wymagane przez rozporządzenie informacje.

Zobacz: Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - RODO

Drukuj

Braki w dostawie wody

MPWiK w Piekarach Śląskich informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej wykonywanymi przez GPW Katowice nastąpią braki wody w następujących dzielnicach Miasta Piekary Śląskie:

Kozłowa Góra:

W dniu 10.05.2018 r. w godz. od 22:30 do godz. 23:30 wystąpi brak wody w ul. Tarnogórska od nr 1 do ul. 3-go Maja, ul. 3-go Maja, Zgrzebnioka, Szkolna, Grunwaldzka, Słonecznikowa, Konopnickiej, Orzeszkowej, Jagodowej, Grzybowej i Ceramiki.

Piekary – Centrum:

W dniu 10.05.2018 r. w godz. od 23:30 do dnia 11.05.2018 r. do godz. 01:00 wystąpi brak wody w ul. Wojska Polskiego, Inwalidów Wojennych, Popiełuszki, Wyzwolenia, Chopina, Jarzębinowa, Londnera, Kochanowskiego i Czarnieckiego.

Brzeziny Śląskie:

W dniu 11.05.2018 r. w godz. od 01:30 do godz. 02:30 wystąpi brak wody w ul. Oś Kotuchy, Harcerska, Frenzla i Kosynierów.

Za utrudnienia przepraszamy,

Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

Źródło: https://mpwik-piekary.pl/przerwy-w-dostawie-wody-w-zwiazku-z-pracami-prowadzonymi-przez-gpw-s-a/

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl