Informacja - inwentaryzacja przy ulicy Hutniczej 1,3,5

Informujemy, że w dniu 30.06.2022r. (czwartek) w godz. od 14:00 do 16:00 przedstawiciele firmy Bipro – Ekosystem Sp. z o.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Hutniczej 1, 3, 5 będą przeprowadzać inwentaryzację budowlaną w związku z wykonaniem projektu instalacji gazowej oraz etażowego centralnego ogrzewania c.o. i c.w.u. za pomocą  kotłów gazowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostepnienie lokali mieszkalnych.

Drukuj

Czy można sprzedać lokal mieszkalny lub użytkowy stanowiący własność Gminy Piekary Śląskie ?

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych przez Gminę pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony zgodnie z przepisami Ustawy.

W przypadku zaś zbywania lokali o innym przeznaczeniu nie mieszkalnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lub dzierżawcą lokalu znajdującego się:

  1. w budynku mieszkalnym, w którym wszystkie mieszkania zostały sprzedane;
  2. znajdują się w budynkach wolno stojących lub oficynach stanowiących w całości jeden lokal użytkowy.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy nie zalegającego z opłatami z tytułu czynszu najmu oraz na rzecz najemcy, który nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Piekary Śląskie, a lokator może używać ten lokal, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Czytaj dalej

Drukuj

Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w budynkach Miłej 5 i 7 oraz Trautmana 7

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Miłej 5, Miłej 7, Trautmana 7 w Piekarach Śląskich podjęły decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej podłączenia gazu i instalacji C.O., C.W.U. z kotłów dwufunkcyjnych gazowych w mieszkaniach. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy wykonania projektów.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trautmana 7 podjęła decyzję o wykonaniu zaplanowanych prac w związku z powyższym po otrzymaniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę niezwłocznie przystąpimy do wybrania wykonawcy zaprojektowanej instalacji.

Wspólnoty przy ul. Miłej 5 i 7 na zebraniu rocznym nie podjęły decyzji o wykonaniu powyższych prac.

Drukuj

C.o. i c.u.w. dla nieruchomości przy ul. Hutniczej 1,3,5

Informujemy, że w dniu 24.05.2022r. zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla robót budowlanych etap II – „Wykonanie etażowego centralnego ogrzewania c.o. i c.u.w. gazowego oraz instalacji gazu wraz z niezbędną dokumentacją projektową dla nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej 1, 3, 5 w Piekarach Śląskich”.

O terminie wizji w lokalach mieszkalnych i postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Drukuj

Umowa podpisana

W budynku przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 29 nastąpi zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody. W 13 mieszkaniach zamontowane zostaną dwufunkcyjne piece.

Umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, a Wykonawcą została już podpisana. Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji, a następnie na jej podstawie wykonania niezbędnych robót. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach.

W pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza. W drugim zaś etapie wykonane zostaną wszystkie roboty budowlano - instalacyjne w zakresie wyposażenia mieszkań w instalację gazową umożliwiającą montaż kotłów dwufunkcyjnych przeznaczonych na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody. Wykonana zostanie także instalacja c.o. z robotami towarzyszącymi oraz montaż zestawów kominowych.

Zlikwidowane zostaną także istniejące piece na opał stały oraz inne urządzenia grzewcze, w tym do podgrzewania wody.

Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zakończyć się w listopadzie br.

Drukuj

Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie

Współczesny zarządca. Kim jest? Czym kieruje się w pracy? Jak osiąga profesjonalne rezultaty? Zawód ten to również problemy i wyzwania. Jak się z nimi mierzyć? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie dzieli się cennymi doświadczeniami.

Materiał ukazał się na portalu Administrator 24.info

Zarządzający nieruchomościami to zarówno zarządcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i firmy świadczące kompleksowe usługi, a także podmioty wyspecjalizowane wyłącznie w tym obszarze. Dla ZGM Piekary Śląskie nowoczesne zarządzanie nieruchomościami to oprócz rozwiązań technicznych, trendy społeczne. Oferta zarządcy jest tu dopasowana do potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców, co przekłada się na ich zadowolenie i jakość życia.

Czym dziś zajmuje się zarządca nieruchomości?

Współczesny zarządca nieruchomości to już nie tylko pracownik „techniczny” dbający o czystość i bezpieczeństwo. W dzisiejszych realiach to oczekiwania mieszkańców nadają ton współpracy i determinują wybór właściwych osób. Czas pandemii i ograniczeń był szczególną sytuacją, w której mieszkańcy weryfikowali sprawną obsługę nieruchomości.

Czytaj dalej

Drukuj

Modernizacja przy Roździeńskiego 46

Informujemy, że w dniu 03.06.2022r. została podpisana umowa na wykonanie roboty budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Modernizacja dachu wraz z modernizacją kominów oraz balkonów od strony podwórza budynku przy ul. Roździeńskiego 46 w Piekarach Śląskich”.

O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Drukuj

Zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piekarach Śląskich informuje, że ulegają zmianie terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości wielolokatorowych zlokalizowanych w następujących dzielnicach:

Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka oraz Brzozowice-Kamień.

Aktualne terminy wywozu w 2022 roku:

miesiąc

dzień

 

miesiąc

dzień

czerwiec

10, 24

 

październik

14, 28

lipiec

8, 22

 

listopad

10, 25

sierpień

5, 19

 

grudzień

9, 23

wrzesień

2, 16, 30

     

Drukuj

Nabór na kierownika Działu Organizacyjno-Kadrowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego.

Pełne ogłoszenie -> https://zgmpiekary.bip.net.pl/?a=3536

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Kadrowego", w sekretariacie ZGM w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 lub przesyłać pocztą na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie w terminie do 10.06.2022 roku do godziny 15-tej. Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Za decydującą uznaje się datę wpływu oferty do ZGM. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Drukuj

Na dłużników mamy swoje sposoby

Rozmowa z Martyną Kapkowską, zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

- Czy piekarzanie regularnie płacą czynsz?

- Niestety, nie. Jak każde miasto borykamy się z dłużnikami zajmującymi mieszkania komunalne, gdzie największy odsetek zadłużenia jest oczywiście na lokalach, gdzie zawarte są umowy o najmie socjalnym. Nasza windykacja jest jednak skuteczna. My momentalnie reagujemy na każde, nawet najmniejsze zadłużenie. Na początku stosujemy tzw. miękką windykację, a jak nie pomaga to od razu kierujemy sprawę do sądu o nakaz zapłaty. Jak dalej nie ma reakcji to wypowiadamy umowę. Bardzo szybko pozbywamy się nie rzetelnych najemców. Jednym słowem ucinamy już na początku. Nie czekamy, aż dług urośnie do np. 30 tysięcy zł.

- Dużo jest dłużników czynszowych?

Trochę ich jest. Najczęściej to są te same osoby, które po eksmisji z lokalu komunalnego dostali przydział na lokal socjalny. Zarówno na jednym, jak i na drugim mówiąc kolokwialnie – nie płacą i ciągle czują się bezkarni. Ale i na nich mamy sposób. Nasz Dział Windykacji, który powstał w 2014 roku naprawdę ma wysoką ściągalność choć ostatnio zauważyliśmy nowe „zjawisko”. Na początku pandemii czyli praktycznie od marca 2020 roku wyłoniła się nowa grupa nie płacących miesięcznego czynszu za najem. Ponad 9 procent to osoby młode 20-30 letnie, które dopiero co podpisały umowy najmu. Jest to bardzo niepokojące, że osoby dopiero wkraczające w dorosłe życie zaczynają swój start od zadłużania. Bardzo wnikliwie analizujemy płatności nowych najemców.

Czytaj dalej

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem