Remont klatek schodowych

2024 04 12 klatkaWkrótce rozpocznie się remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, ul. Hutniczej 1, 3 i 5 administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Umowy z wykonawcami zostały podpisane.

W zakres robót wchodzą m.in.: roboty remontowe malarskie, wymiana drzwi wejściowych na strychy, jak i wymiana drzwi wejściowych do piwnic. Naprawione zostaną także tynki ścian i sufitów klatki schodowej oraz odnowione zostaną balustrady. Na zakończenie klatki pomalowane zostaną w odcieniach popieli.

Przypomnijmy, że budynek przy ul. Okulickiego 2, w latach 2018 – 2019 przeszedł kompleksową termomodernizację. W ubiegłym zaś roku przeprowadzony został remont instalacji elektrycznej podczas, którego zamontowano m.in. nowe oświetlenia klatek schodowych, w piwnicy i części wspólnej. Zamontowana została także nowa instalacja dzwonkowa.

Nie inaczej jest z budynkiem przy ul. Hutniczej 1,3, 5. Wszystkie trzy przeszły kompleksową termomodernizację. Pod nr – 1, 3 termomodernizacja zakończyła się w 2020 r., a w 2021 roku zakończono docieplać budynek pod numerem 5. W ubiegłym zaś roku wymieniona została instalacja elektryczna.

Umowy na remont klatek schodowych z wykonawcami zostały już podpisane. Zgodnie z przyjętym harmonogramem roboty powinny się zakończyć w lipcu.br.

Drukuj

Prace awaryjne Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągow S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. informuje o pracach prowadzonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągow S.A. W związku z powyższym w dniu 11.04.2024r. w godzinach od 9.00 do 11.00 może wystąpić obniżone ciśnienie wody oraz zamętnienie wody na terenie dzielnic Józefki, Osiedla Wieczorka, oraz Piekary Centrum.

W przypadku zamętnienia wody MPWiK Piekary Śląskie są przygotowane do płukania sieci wodociągowej.

Drukuj

Krótszy czas pracy, Wielki Piątek

Wesołych ŚwiątUprzejmie informujemy o krótszym czasie pracy związanym z obchodami Świąt Wielkanocy.

W Wielki Piątek tj. 29 marca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie czynny do godziny 13:00. W tym dniu Kasa będzie przyjmowała wpłaty do 11:00.

Awarie i zgłoszenia wymagające natychmiastowego działania można zgłosić do Całodobowego pogotowia awaryjnego ZGM lub przez centrum kryzysowe (w nadzwyczajnych sytuacjach).

Przypominamy że wpłaty można realizować również poprzez konto bankowe (bez znaczenia na godziny pracy) zgodnie z danymi znajdującymi się w treści dokumentów finansowych lub zawartymi w umowie.

Drukuj

Przetarg na najem garażu przy ul. Miłej 5 w Piekarach Śląskich

Zawiadomienie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Miłej 5 w Piekarach Śląskich ogłasza przetarg  pisemny ofertowy ograniczony na najem garażu nr 4 usytuowanego na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miłej 5 w Piekarach Śląskich.

Regulamin przetargu na najem garażu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym należy wcześniej telefonicznie umówić się na oględziny garażu z przedstawicielem Administracji nr 1 tel. 32 356 40 16

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z danymi oferenta zawierającej dopisek „Oferta na najem garażu” w ZGM przy ul. Ziętka 60 w Piekarach Śląskich do dnia 27.03.2024r.
Stawka  wywoławcza 100,00 zł

Informacja na BIP

Drukuj

Przerwa w dostawie prądu - Heneczka 5

DomConsultLogoInformujemy, iż w dniu 07.03.2024 (czwartek) od godz. 800  - 1300  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla budynku przy ul. Heneczka 5 w Piekarach Śląskich (klatki schodowe I, II, III).

Przerwa związana jest z zaplanowanymi pracami TAURON Polska Energia S.A. obejmującymi min. wymianę głównej linii zasilającej (GLZ) na zewnątrz w/w budynku.

Zakres przerwy w dostawie energii jest przybliżony i zależny od tempa przebiegu prac.

Drukuj

Program termo

znaki strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zarządca wspólnot mieszkaniowych oraz administrator gminnego zasobu mieszkaniowego realizuje obecnie przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków oraz zmianą sposobu ogrzewania.

Na podstawie oferty Banku Gospodarstwa Krajowego zarówno dla wspólnot mieszkaniowych jak i gminnych zasobów zdecydowano się na realizację zadań przy współudziale środków:

 • Programu TERMO
 • Funduszu Dopłat.

PROGRAM TERMO

finansowany z budżetu państwa, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

Premia remontowa.

Dzięki temu programowi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczął termomodernizację kolejnych budynków osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich – kolejnych wspólnot mieszkaniowych.
W pierwszej kolejności wspólnoty musiały uzyskać kredytowanie inwestycji z banku komercyjnego, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę programu TERMO, po czym składany jest wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie premii remontowej.

Zawiadomienie o przyznaniu premii remontowej otrzymały następujące wspólnoty mieszkaniowe:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanów 3 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Alojzjanów 3
  w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 525 002,79 zł, koszty całkowite zadania: 1 598 681,15 zł.,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanów 4 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Alojzjanów 4
  w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 470 903,21 zł, koszty całkowite zadania: 1 198 713,03 zł.,
 3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Papieża Jana Pawła II 40 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy
  Papieża Jana Pawła II 40 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 341 945,21 zł, koszty całkowite zadania: 922 255,35 zł.,
 4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Roczkowskiego 2 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy
  ul. Ks. J. Roczkowskiego 2 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 308 035,13 zł, koszty całkowite zadania: 829 118,42 zł.,
 5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Roczkowskiego 4 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy
  ul. Ks. J. Roczkowskiego 4 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 311 435,40 zł, koszty całkowite zadania: 835 903,06 zł.,
 6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 6 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 6
  w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 543 804,87 zł, koszty całkowite zadania: 1 680 999,37 zł.,
 7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 3 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 3
  w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 289 880,88 zł, koszty całkowite zadania: 890 482,21 zł,
 8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 5 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 5
  w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 304 164,81 zł, koszty całkowite zadania: 918 582,98 zł.
 9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 7 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 7
  w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 392 920,31 zł, koszty całkowite zadania: 929 000,96 zł.,
 10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziętka 29 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa elewacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ziętka 29 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 491 887,71 zł, koszty całkowite zadania: 1 294 543,77 zł.,
 11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roździeńskiego 34 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Walentego Roździeńskiego 34 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi:
  227 249,61 zł, koszty całkowite zadania: 615 054,47 zł.

Zakres inwestycji przeprowadzanych dla ww. wspólnot mieszkaniowych obejmuje m. in. następujące roboty:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie ścian cokołu,
 • wymianę okien piwnicznych,
 • remont balkonów,
 • remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów,
 • remont wejścia do budynku.
 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Miłej 5 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miłej 5 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 149 546,28 zł, koszty całkowite zadania: 396 030,74 zł.,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Miłej 7 w Piekarach Śląskich na realizację zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miłej 7 w Piekarach Śląskich”. Maksymalna wartość premii remontowej wynosi: 153 652,49 zł, koszty całkowite zadania: 381 351,46 zł.

Zakres inwestycji przeprowadzanych dla ww. wspólnot mieszkaniowych obejmuje m. in. następujące roboty:

 • wykonanie instalacji co. i c.w.u.,
 • montaż kotłów grzewczych gazowych,
 • wykonanie systemu odprowadzania spalin,
 • wykonanie wentylacji pomieszczeń,
 • wykonanie instalacji gazowej w części wspólnej.

Wysokość premii stanowi 25 % kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Premia remontowa zostaje wypłacona po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym
i jej rozliczeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Premia remontowa wypłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku kredytującym inwestycję.

Premia MZG.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje również sięgnąć po inne środki  z Programu TERMO – środki premii MZG, które dedykowane są dla budynków gminnych, w których 100 % lokali wchodzi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Do tej pory złożono wnioski o premię MZG dla trzech budynków:

 1. Budynek gminny zlokalizowany przy ul. Tadeusza Makowskiego 12
 2. Budynek gminny zlokalizowany przy ul. Tadeusza Makowskiego 16
 3. Budynek gminny zlokalizowany przy ul. Walentego Roździeńskiego 81.

W przypadku premii MZG dofinansowanie wynosi 50% i odbywa się poza kredytowaniem banków komercyjnych, dlatego też wkład własny inwestycji (50% kosztów) musi zostać zabezpieczony przez gminę.

W sytuacji posiadania dodatkowych środków gminy, będzie możliwe złożenie kolejnych wniosków
o uzyskanie premii MZG.

FUNDUSZ DOPŁAT

bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat finansowane z budżetu państwa

Środki Funduszu Dopłat przeznaczone są na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem.

 1. Złożony w ubiegłym roku wniosek dla „Zaprojektowania i wykonania przebudowy  ze zmianą sposobu użytkowania  lokali użytkowych  na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26, ul. Karola Miarki 1 w Piekarach Śląskich” otrzymał zawiadomienie o przyznaniu środków w wysokości 80% planowanych kosztów inwestycji: koszty inwestycji 663 658,00 zł z czego maksymalne dofinansowanie może wynieść 530 926 zł.

Inwestycja polega na przeprowadzeniu zmiany sposobu użytkowania trzech lokali użytkowych na lokale mieszkalne. Powstaną dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26 oraz jeden w budynku przy ul. Karola Miarki 1. Roboty budowlane obejmą wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, przebudowę i remont lokali wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej oraz elektrycznej, jak również przystosowanie dostępu do lokali dla osób niepełnosprawnych.

Inne złożone wnioski, które czekają na ocenę i ewentualne środki w ramach Fundusz Dopłat dotyczą lokali w budynkach zlokalizowanych pod następującymi adresami:

 1. Kalwaryjska 64, 66, gdzie zaplanowano wyremontowanie 11 mieszkań gminnych,
 2. Walentego Roździeńskiego 79, gdzie zaplanowano wyremontowanie 11 mieszkań gminnych, oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 2 lokali na lokale mieszkalne,
 3. gen. Leopolda Okulickiego 2, gdzie zaplanowano zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny,
 4. remont mieszkań w budynkach zlokalizowanych pod różnymi adresami miasta. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano wyremontowanie 41 mieszkań.

Drukuj

Życzenia Wielkanocne

2024 03 29 bunny

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz radosnego, wiosennego nastroju

życzy Dyrekcja oraz pracownicy ZGM Piekary Śląskie

Drukuj

Zakończono przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Miłej 5

znaki strona www

Zakończono przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania budynku przy
ul. Miłej 5

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miła 5 w Piekarach Śląskich inwestycję pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miłej 5 w Piekarach Śląskich”, na której dofinansowanie uzyskano premię remontową z programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Finansowany z budżetu państwa, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

Zakres przeprowadzonej inwestycji objął m. in. następujące roboty:

 • wykonanie instalacji co. i c.w.u.,
 • montaż kotłów grzewczych gazowych,
 • wykonanie systemu odprowadzania spalin,
 • wykonanie wentylacji pomieszczeń,
 • wykonanie instalacji gazowej w części wspólnej.

Powykonawcze koszty inwestycji wyniosły 391 118,82 zł, co dało 97 779,71 zł premii remontowej (25 % kosztów przedsięwzięcia remontowego).

Premia remontowa w wysokości 97 779,71 zł została przelana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytującemu inwestycję i została przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę.

Drukuj

Proste sposoby na oszczędzanie energii w domu

Warto pamiętać o ważnych praktykach oszczędnego używania energii, by korzystanie z prądu i ciepła nie przerosło naszych możliwości finansowych oraz by było przyjazne środowisku.

obraz.png

 

Zimową porą dni są krótsze i chłodne, dlatego więcej czasu spędzamy w domu, wcześniej włączamy światło i używamy wielu urządzeń elektrycznych naraz. Potrzebujemy zatem większej ilości energii,
a często zużywamy jej więcej niż jest to konieczne. Ma to ogromny wpływ na rachunki, ale także na środowisko. Kiedy rośnie zapotrzebowanie na energię, do pracy ruszają wszystkie elektrownie
i elektrociepłownie, nawet takie, które emitują najwięcej zanieczyszczeń do powietrza i generują najwyższe koszty energii. Zachęcamy zatem do oszczędzania energii i podpowiadamy, jak w prosty sposób osiągnąć największe efekty!

 

 • Sprawdź stan i wyreguluj okna i drzwi. Zużywanie się okien i drzwi pod wpływem warunków atmosferycznych oraz normalnego użytkowania jest naturalnym procesem, o którym trzeba pamiętać,  chcąc efektywnie zarządzać ciepłem w domu. Uszczelnienie i naprawa stolarki pozwoli oszczędzić nawet 3-15% energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń.
 • Zamontuj ekrany zagrzejnikowe. Zabezpieczają one przed ucieczką ciepła do ściany i oddają do pomieszczenia aż 90% ciepła emitowanego przez tylną część kaloryfera. To proste do  zastosowania i stosunkowo niedrogie rozwiązanie, które dzięki swojej specjalnej budowie odbija lub absorbuje ciepło. Pozwala to na zwiększenie mocy grzejnika o kilka procent!11.png
 • Obniżenie temperatury w pomieszczeniach wpływa na rachunki. Szczególnie zasadne jest obniżanie temperatury na noc, bo wspomaga to jakość snu i poprawia stan naszego zdrowia. Jeśli o tej  porze utrzymasz w pomieszczeniach temperaturę na poziomie 18 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia 20 stopni, to zaoszczędzisz aż 10% energii.
 • Pamiętaj też o gaszeniu światła, gdy wychodzisz z pomieszczeń, wyłącz telewizor, gdy nie oglądasz i odłączaj urządzenia, których nie używasz.
 • Wymień oświetlenie na ledowe, co pomoże zmniejszyć zużycie energii aż o 86 proc.!
 • Dobrą praktyką jest także zasłanianie i odsłanianie okien w zależności od pory dnia. W czasie słonecznych dni warto odsłonić okna, pozwalając by promienie słoneczne w naturalny sposób ogrzały i oświetliły pomieszczenie. Na noc zaś należy wykorzystać zamontowane żaluzje, zasłony lub okiennice, które zasłaniając okna, zapobiegają zbędnym utratom ciepła.
 • Efektywne wykorzystanie użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia nie tylko ograniczy straty, ale i uwolni ich potencjał. Dlatego pamiętaj, aby odsłonić grzejniki, bo zastawienie ich meblami lub zasłanianie zasłonami i firankami ogranicza ilość ciepła dostarczanego do pomieszczeń.
 • Ograniczyć straty ciepła i energii możesz także pamiętając o zamykaniu drzwi w pokojach. Jest to szczególnie ważne, gdy różnicujemy temperatury w zależności od pomieszczenia (przykładowo różnica między temperaturą w sypialni i łazience może sięgać czterech stopni).
 • Przykręcaj też ogrzewanie (nie wyłączając całkowicie) na czas, w którym nie ma nikogo w domu. Przez wiele godzin obecności poza domem spowodowanej nauką bądź pracą, ciepło jest niewykorzystywane.
 • Na rynku dostępne są już takie urządzenia, które pozwalają na bardzo precyzyjne planowanie temperatury w każdym pomieszczeniu, w różnych porach dnia i tygodnia. Są też takie, którymi można sterować zdalnie.

Mądre zarządzanie energią i ogrzewaniem w domu to sposób nie tylko na zaoszczędzenie energii, ale
i obniżenie kosztów energii. Ma też wpływ na środowisko oraz zdrowie i samopoczucie. Działaj więc już teraz i nie obawiaj się mroźnych rachunków!

 Jak mogę oszczędzać energię?

Źródło publikacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna

infografiki: energieoszczedzamy.pl

Drukuj

Modernizacja 66 mieszkań

2024 02 20 drabinaZakład Gospodarki Mieszkaniowej w imieniu Gminy złożył wnioski o uzyskanie dotacji bezzwrotnej do Banku Gospodarstwa Krajowego na wykonanie prac remontowych. W planach jest modernizacja, aż 66 mieszkań

- Priorytetem dla nas jest zwiększenie zasobu Gminnego, w tak bardzo potrzebne lokale mieszkalne oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel. Warto podkreślić, że ze względu na wysokie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego rzędu 80 procent, wkład własny gminy wynosi jedynie 20 procent – mówi Wioletta Bielawska, dyrektor ZGM w Piekarach Śląskich.

Do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono wniosek na remont 11 mieszkań gminnych przy ul. Kalwaryjskiej 64 i 66. Ponadto w planach jest również poddanie budynku pełnej modernizacji: elewacji, dachu oraz części wspólnej (instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa i elektryczna).

Złożony został również wniosek na remont 11 mieszkań przy ul. Roździeńskiego 79. Dodatkowo dwa lokale pod tym samym adresem przejdą zmianę sposobu użytkowania. Budynek zaś  przejdzie pełną modernizację. Zmianę sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na mieszkalny przejdą także dwa pomieszczenia przy ul. Okulickiego 1.

W kolejnym złożonym wniosku zaplanowano także remont 41 pojedynczych mieszkań zlokalizowanych na terenie Piekar Śląskich.

Planowana realizacja ww. inwestycji została określona na ten rok, jednak zostanie ostatecznie określona po przyznaniu środków przez BGK .

Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywną weryfikację BGK. Wartość kosztów to 6 143 816,82 zł. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 4 915 053,46 zł. Wkład własny gminy to 1 228 763,36 zł. Przekazanie środków Piekarom Śląskim nastąpi jednak w momencie posiadania przez BGK odpowiedniej ilości środków Funduszu Dopłat.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 356-40-00
(32) 287-29-80

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

Informacje RODO

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem