Uwaga na upały!

IMGW ostrzega o upałach 2 stopnia na terenach min. Piekar Śląskich:

Upał stopień: 2 (prawdopodobieństwo: 90%)

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 28°C do 30°C, w środę od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Ważność: Od 2019-06-25 10:00 Do 2019-06-26 19:00 (wtorek-środa)

Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, unikać bezpośredniego słońca oraz wychodzenia z domu bez nakrycia głowy. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu oraz wentylację w lokalach mieszkalnych. W lokalach powinno się unikać palenia w piecach węglowych w celu uniknięcia ryzyka "cofki" spalin (brak ciągu kominowego) oraz zapewnić dopływ świeżego powietrza, wody i zaciemnienia zwierzętom pozostawianym pod nieobecność właścicieli.

Drukuj

Godziny pracy 29 kwietnia 2019

Informujemy że w dniu
29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie czynny do godz. 15:00

Drukuj

Budynek Ziętka 60 oficjalnie otwarty

Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj wraz z Dyrektorem ZGM Wiolettą Bielawską
Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj
wraz z Dyrektorem ZGM
Wiolettą Bielawską

W dzień otwarty odnowionego budynku przy ulicy Ziętka 60 (3 kwietnia), piekarzanie mogli obejrzeć przykładowe lokale, które zostaną oddane do użytku przyszłym lokatorom, starających się o zamianę. Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym oficjalnego otwarcia budynku, dokonała Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj.

Dawny hotel mieszczący się przy ulicy Ziętka 60 przeszedł gruntowny remont, w wyniku którego miasto otrzymało kilkadziesiąt nowych mieszkań. Wśród nich znalazło się 29 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 32 m2, 11 kawalerek liczących 33 m2, 7 mieszkań dwupokojowych z metrażem przekraczającym 50 m2 oraz 8 lokali o powierzchni ponad 70 m2. Przy budynku dobudowano windę oraz oddano przeznaczone dla mieszkańców miejsca na nowym parkingu od strony kopalni. Inwestycja ta została dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na jej realizację przekazał 2 miliony złotych.

W dzień spotkania - 3 kwietnia, na hali sportowej MOSiR odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcy naszego miasta mogli poznać historię dawnego hotelu i przemian, jakie zaszły w nim na przestrzeni lat, a także dowiedzieć się szczegółów związanych z warunkami najmu wyremontowanych mieszkań. Tuż po spotkaniu, wraz z przedstawicielami ZGM oraz Urzędu Miasta, wszystkie osoby chętne poznania stanu mieszkań, udali się do odnowionego budynku, by obejrzeć przykładowe lokale. Oficjalnego otwarcia, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonała Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

Wśród uczestników wczorajszego dnia otwartego znaleźli się również przedstawiciele piekarskiej Rady Miasta – Wiceprzewodnicząca Natalia Ciupińska-Szoska oraz radni: Marcin Felderfhoff, Maciej Czempiel, Daniel Pliszka oraz Łukasz Ściebiorowski.

Mieszkańcom naszego miasta, zainteresowanym najmem lokali, przypominamy, że w pierwszej kolejności mieszkania trafią do osób, których dotychczasowe lokale zamienić można na mieszkania socjalne, co stanowi jeden z warunków dofinansowania, jakie miasto otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród najemców, których mieszkania nie mogą być przekwalifikowane na lokale socjalne, przeprowadzone zostanie losowanie konkretnych pomieszczeń. Odbędzie się ono 10 kwietnia o godzinie 17.00 (także na hali MOSiR).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie:

ul. Bytomska 92, 41-940
tel.: (32) 39 39 399, (32) 39 39 398
e-mail:
pokój nr (109),

Drukuj

Mieszkania przy ulicy Ziętka 60

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Ziętka 60 został zakończony. Już w najbliższą środę odbędzie się spotkanie zainteresowanych połączone z możliwością obejrzenia lokali.

W wyniku gruntownego remontu budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, miasto otrzymało kilkadziesiąt nowych mieszkań. Wśród nich znalazło się 29 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 32 m2, 11 kawalerek liczących 33 m2, 7 mieszkań dwupokojowych z metrażem przekraczającym 50 m2 oraz 8 lokali o powierzchni ponad 70 m2. Dodatkowo przy budynku powstała też winda oraz stworzono parking dla mieszkańców. Inwestycja ta została dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na jej realizację przekazał 2 miliony złotych.

Już w najbliższą środę, 3 kwietnia w godzinach od 16.00 do 18.00 w hali sportowej MOSiR odbędzie się spotkanie zainteresowanych połączone z możliwością obejrzenia przykładowych lokali.

W pierwszej kolejności mieszkania trafią do tych osób, których dotychczasowe lokale zamienić można na mieszkania socjalne, co stanowi jeden z warunków dofinansowania, jakie miasto otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród najemców, których mieszkania nie mogą być przekwalifikowane na lokale socjalne przeprowadzone zostanie losowanie konkretnych pomieszczeń. Odbędzie się ono 10 kwietnia o godzinie 17.00 (także na hali MOSiR).

Osoby, które złożyły wnioski i są zainteresowane zamianą lokalu spełniać muszą określone warunki, dotyczące m.in.: regularnego uiszczania należności czynszowych, nieposiadania zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny oraz przestrzegania przez cały okres trwania stosunku najmu regulaminu porządku domowego. Wszystkie te kryteria muszą zostać spełnione łącznie. Warunkiem otrzymania nowego mieszkania będzie także wpłacenie kaucji.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie:

ul. Bytomska 92, 41-940
tel.: (32) 39 39 399, (32) 39 39 398
e-mail:
pokój nr 109

Drukuj

Płukanie sieci wodociągowej MPWiK Piekary Śląski

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. informuje o przebudowie sieci magistrali wodociągowej. W związku z powyższym konieczne będzie płukanie magistrali, które może prowadzić do pogorszenia jakości wody w okresie od 01 do 08 kwietnia 2019 r.

Prace obejmują rejony ulicy Jana Pawła II oraz Starego Osiedla i Józefki.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl