Umowa podpisana

W budynku przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 29 nastąpi zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody. W 13 mieszkaniach zamontowane zostaną dwufunkcyjne piece.

Umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, a Wykonawcą została już podpisana. Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji, a następnie na jej podstawie wykonania niezbędnych robót. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach.

W pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza. W drugim zaś etapie wykonane zostaną wszystkie roboty budowlano - instalacyjne w zakresie wyposażenia mieszkań w instalację gazową umożliwiającą montaż kotłów dwufunkcyjnych przeznaczonych na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody. Wykonana zostanie także instalacja c.o. z robotami towarzyszącymi oraz montaż zestawów kominowych.

Zlikwidowane zostaną także istniejące piece na opał stały oraz inne urządzenia grzewcze, w tym do podgrzewania wody.

Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zakończyć się w listopadzie br.

Drukuj

Na dłużników mamy swoje sposoby

Rozmowa z Martyną Kapkowską, zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

- Czy piekarzanie regularnie płacą czynsz?

- Niestety, nie. Jak każde miasto borykamy się z dłużnikami zajmującymi mieszkania komunalne, gdzie największy odsetek zadłużenia jest oczywiście na lokalach, gdzie zawarte są umowy o najmie socjalnym. Nasza windykacja jest jednak skuteczna. My momentalnie reagujemy na każde, nawet najmniejsze zadłużenie. Na początku stosujemy tzw. miękką windykację, a jak nie pomaga to od razu kierujemy sprawę do sądu o nakaz zapłaty. Jak dalej nie ma reakcji to wypowiadamy umowę. Bardzo szybko pozbywamy się nie rzetelnych najemców. Jednym słowem ucinamy już na początku. Nie czekamy, aż dług urośnie do np. 30 tysięcy zł.

- Dużo jest dłużników czynszowych?

Trochę ich jest. Najczęściej to są te same osoby, które po eksmisji z lokalu komunalnego dostali przydział na lokal socjalny. Zarówno na jednym, jak i na drugim mówiąc kolokwialnie – nie płacą i ciągle czują się bezkarni. Ale i na nich mamy sposób. Nasz Dział Windykacji, który powstał w 2014 roku naprawdę ma wysoką ściągalność choć ostatnio zauważyliśmy nowe „zjawisko”. Na początku pandemii czyli praktycznie od marca 2020 roku wyłoniła się nowa grupa nie płacących miesięcznego czynszu za najem. Ponad 9 procent to osoby młode 20-30 letnie, które dopiero co podpisały umowy najmu. Jest to bardzo niepokojące, że osoby dopiero wkraczające w dorosłe życie zaczynają swój start od zadłużania. Bardzo wnikliwie analizujemy płatności nowych najemców.

Czytaj dalej

Drukuj

Eksmisja powraca

Zakaz eksmisji, obowiązujący w Polsce przez ponad dwa lata w związku z koronawirusem, został zniesiony.

Przypomnijmy. Zakaz eksmisji został wprowadzony 31 marca 2020 roku, w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce. Głównym celem przepisu było "zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych".

- Ustawa miała na celu głównie pomoc osobom, których sytuacja majątkowa pogorszyła się wskutek pandemii na tyle, że sami nie byli w stanie regulować bieżących zobowiązań zwłaszcza tych związanych z zapewnieniem dachu nad głową – wyjaśnia Martyna Kapkowska, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno -administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Teraz uchylenie przepisu ustawy covidowej pozwala właścicielom odzyskiwanie zadłużonych lokali poprzez wszczynanie postępowań egzekucyjnych, na podstawie prawomocnych sądowych orzeczeń nakazujących opróżnienie i opuszczenie lokalu.

ZGM już przygotował 30 wniosków do komornika na nakaz eksmisji. Ponad połowa dotyczy osób, które nie mają prawa do lokalu socjalnego. To zaś oznacza, że osoby te pozbawione zostaną dachu nad głową.

- Osoby, które do tej pory czuły się bezkarne i zwolnione z opłat, a tym samym mają świadomość, że wobec nich zapadło orzeczenie sądowe o eksmisję muszą się spodziewać, że zostaną wobec nich podjęte kroki zmierzające do odzyskania ich lokalu. Jest jeszcze szansa, by sytuację uratować dla własnego dobra. Wystarczy przyjść do naszego Działu Windykacji i skorzystać z narzędzi czy też programów pomocowych, które umożliwiają spłatę zadłużenia – wyjaśnia M. Kapkowska.

Drukuj

Inwestycja zakończona

- Kolejny budynek w mieście nabrał blasku. Właśnie zakończyliśmy termomodernizację budynku przy ulicy Trautmana 7 – mówi Wioletta Bielawska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Przypomnijmy prace dociepleniowe ruszyły w drugiej połowie ubiegłego roku. Metamorfoza objęła trzy budynku, przy ulicy: Miłej 5, Miłej 7 i Trautmana 7.

Prace na budynku przy ul. Miłej 7 zostały już zakończone. Teraz przyszła pora na ostatni z wyżej wymienionych adresów.

- Budynek przy ul. Trautmana 7 został w całości docieplony. Zaizolowane zostały stropy piwnic i stropy poddasza. Wymieniliśmy okienka piwniczne i strychowe. Co ważne, w tym budynku wykonaliśmy także nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej.

To jednak nie wszystko. Zmienione zostały drzwi wejściowe do klatek schodowych na nowe, ciepłe i oszklone, a sam budynek zyskał nowy jasny popielaty kolor.

Na ukończeniu jest też termomodernizacja budynku przy ul. Miłej 5.

W Brzezinach Śląskich na 2022 r. zaplanowano zaś docieplenie kolejnych budynków m.in. przy ul.: Roździeńskiego 46, Kołłątaja 6 oraz Drzymały 20 i 22.

Drukuj

Wesołych Świąt

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Niech ten szczególny czas wzbudzi w nas nadzieję, radość i wzajemną życzliwość oraz doda sił, by pokonać wszelkie trudności i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Życzy

Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Drukuj

Odpady wielkogabarytowe

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piekarach Śląskich ponawia informację, że ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej.

Odbiory realizowane będą jeden raz na dwa tygodnie, po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez zarządcę lub właściciela nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne do godziny 14:00, na dwa dni przed odbiorem odpadów; meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę.

Jednocześnie informujemy, że fakt wystawienia odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Administracji na dwa dniu przed odbiorem odpadów.

Terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych:

miesiąc

dzień

 

miesiąc

dzień

maj

6, 20

 

wrzesień

9,23

czerwiec

3, 17

 

październik

7, 21

lipiec

1, 15, 29

 

listopad

4, 18

sierpień

12, 26

 

grudzień

2, 16, 30

Drukuj

Zakończenie okresu grzewczego 2021-2022

Bazując na aktualnych prognozach pogody z dniem dzisiejszym zakończyliśmy sezon grzewczy 2021-2022.

Przypominamy że ciepła woda użytkowa jest dostępna cały rok bez względu na trwanie sezonu grzewczego.

Drukuj

Wasze pytania - nasze odpowiedzi

Czy można wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, po śmierci najemcy i jaka jest procedura?

Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Co ważne. Wyżej wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą, w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Czytaj dalej

Drukuj

Na finiszu …budynek przy ul. Miłej 7

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku podpisano umowy na termomodernizację kolejnych budynków w Piekarach Śląskich. Na ukończeniu docieplenie budynku przy ul. Miłej 7. W kwietniu sfinalizowane zostaną kolejne remonty.

- Zakres prac, jak i przy pozostałych adresach jest bardzo szeroki. Docieplone zostały ściany fundamentowe, jak i ściany ponad terenem. To jednak nie wszystko. Ocieplone zostały stropy piwnic i stropy poddasza. W budynku wymienione zostały także okienka piwniczne i strychowe – wylicza Wioletta Bielawska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

W bloku wymienione zostały drzwi wejściowe do klatek schodowych od strony podwórza na nowe, ciepłe i oszklone.

- Zainstalowano monitoring. Budynek ma też nową elewację w odcieniach szarości - dodaje Łukasz Matuszczyk, kierownik działu ds. Projektów Realizowanych ze Środków Zewnętrznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Na ukończeniu jest też termomodernizacja kolejnych budynków w Piekarach Śląskich przy ul. Miłej 5 i Trautmana 7.

Na 2022 r. zaplanowano termomodernizację budynków m.in. przy ul.: Roździeńskiego 46, Kołłątaja 6 oraz Drzymały 20 i 22.

Drukuj

Po metamorfozie ...

Kamienica przy ulicy Bytomskiej 161 doczekała się gruntownego remontu.

Zakres prac obejmował remont elewacji frontowej oraz termomodernizację ścian fundamentowych. Docieplona została także ściana frontowa od wewnątrz, jak i ściana szczytowa oraz tylna od zewnątrz. Ocieplony został także strop piwnic i strop poddasza.

Wyremontowana została także elewacja frontowa. W dalszej kolejności wymienione zostanie ogrzewanie na bardziej ekologiczne.

Przypomnijmy, że budynek wielorodzinny przy ulicy Bytomskiej 161 wzniesiony został w 1895 roku, w stylu historyzmu czyli w nurcie XIX wiecznej architektury światowej polegający na naśladownictwie stylistyki minionych epok. Trzykondygnacyjny budynek od 1945 jest w posiadaniu Gminy Piekary Śląskie.

Wszystkie prace odbywały się zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i z zastosowaniem odpowiednich materiałów renowacyjnych.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem