Teraz kolej na wyburzenie następnych budynków socjalnych przy Londnera

Kiedy zburzą je wszystkie?

Baraki socjalne przy ul. Londnera w Piekarach Śląskich to jedno z najbardziej wstydliwych miejsc w całym mieście. Cztery budynki przez lata były wątpliwą wizytówką Piekar, zwłaszcza że miasto tłumnie odwiedzają pątnicy, a baraki stoją niedaleko od bazyliki. Zabudowania przeszkadzały też okolicznym mieszkańcom willowej dzielnicy. Stare i zaniedbane, pozbawione bieżącej wody baraki już niedługo znikną całkiem z krajobrazu przy Londnera. Na razie zburzono dwa z nich.

Czytaj dalej

Drukuj

Wieża odzyskała dawny blask

W Brzezinach kojarzy ją każdy. Przez nieco ponad sto lat wieża strażackiej remizy wrosła w krajobraz tej dzielnicy Piekar Śląskich. 17-metrowa wieża właśnie została wyremontowana. W dodatku zachowała swój pierwotny wygląd, bo nad remontem czuwał konserwator zabytków. Nie straciła przy tym swych walorów użytkowych.

Remont i upiększenie brzezińskiej wieży strażackiej przeprowadził Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Remont trwał kilka tygodni. Historyczny obiekt zbudowany w 1913 r. teraz znowu wygląda, jakby go właśnie postawiono. - Wykonany został nowy dach, odnowione ściany wewnątrz wieży, całą drewniana stolarka, takie zdejmowane okienne skrzydła drewniane oraz elewacja zostały wyremontowane – wylicza Janusz Franke z ZGM w Piekarach Śląskich.

Czytaj dalej

Drukuj

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w nowych przepisach - ustawach oraz wydanych na ich podstawie uchwałach Rady Miasta Piekary Śląskie, od 1 lipca br. całkowitej zmianie ulegają zasady odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Odtąd wywóz odpadów komunalnych w obrębie naszego miasta zapewni Gmina Piekary Śląskie, z czym wiąże się jednoczesne zobowiązanie właścicieli nieruchomości do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

Drukuj

Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w budynkach (klatkach schodowych)

Utrzymanie czystości w budynku jest jednym z elementów kształtujących wysokość należności czynszowych, dlatego warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z opcji jej obniżenia.

Przypominam, użytkownikom lokali mieszkalnych o możliwości otrzymania bonifikaty za utrzymania czystości i porządku w budynku (klatce schodowej) we własnym zakresie. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest wyrażenie woli utrzymania czystości we własnym zakresie przez wszystkich użytkowników budynku/klatki schodowej.

Czytaj dalej

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl