Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w nowych przepisach - ustawach oraz wydanych na ich podstawie uchwałach Rady Miasta Piekary Śląskie, od 1 lipca br. całkowitej zmianie ulegają zasady odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Odtąd wywóz odpadów komunalnych w obrębie naszego miasta zapewni Gmina Piekary Śląskie, z czym wiąże się jednoczesne zobowiązanie właścicieli nieruchomości do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

Drukuj

Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w budynkach (klatkach schodowych)

Utrzymanie czystości w budynku jest jednym z elementów kształtujących wysokość należności czynszowych, dlatego warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z opcji jej obniżenia.

Przypominam, użytkownikom lokali mieszkalnych o możliwości otrzymania bonifikaty za utrzymania czystości i porządku w budynku (klatce schodowej) we własnym zakresie. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest wyrażenie woli utrzymania czystości we własnym zakresie przez wszystkich użytkowników budynku/klatki schodowej.

Czytaj dalej

Drukuj

Anteny, jak latawce na wietrze...

Jesień mieniła się kolorami, czerwonymi, żółtymi, pomarańczowymi, złotymi. Złota Polska Jesień, piękna. I taki jawił się obrazek sielski, w ostatnich promieniach słońca dzieci zbierały kasztany, żołędzie, ale… wiatr nie tylko niósł ze sobą kolorowe liście, niósł również anteny satelitarne.

Anteny satelitarne, siatkowe, najczęściej te stare, porzucone, zostawione na dachu, bo już niepotrzebne. Nikt o nie nie dba, nikomu się ich nie chce sprzątnąć, gdy się popsują. I tak leżą sobie wysoko na dachu, poza zasięgiem oczu. A czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Dopóki są trwale przymocowane do masztów antenowych (montaż do komina jest zabroniony!), dopóty nie stanowią zagrożenia, ale deszcz, mróz, słońce, zrobią swoje… Elementy metalowe korodują. Mocne podmuchy wiatru mogą taką antenę „zdmuchnąć” i nieszczęście gotowe.

Czytaj dalej

Drukuj

Kontrole i przeglądy

Każdy zarządca obiektów budowlanych zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie technicznym, a ich lokatorzy do użytkowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami ochrony środowiska. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Czytaj dalej

Drukuj

System Identyfikacji Masowych Płatności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z początkiem 2013 roku uruchomia System Identyfikacji Masowych Płatności dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z powyższym od 01.01.2013r. najemcy powinni wpłacać należności z tytułu czynszu najmu na indywidualny – niepowtarzalny – numer rachunku bankowego.

Numery kont umieszczone zostały na książeczkach opłat czynszowych na 2013 rok, a każda faktura i nota obciążeniowa, począwszy od stycznia 2013r. będzie zawierała pole informujące o Państwa indywidualnym numerze rachunku bankowego. System identyfikacji masowych płatności prowadzony będzie przez ING Bank Śląski.

Czytaj dalej

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl