Dotacja celowa z budżetu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii - Hutnicza 1 i 3

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zrealizował, w imieniu Gminy Piekary Śląskie, zadanie polegające na termomodernizacji budynku przy ul. Hutniczej 1 oraz przy ul. Hutniczej 3
w Piekarach Śląskich.

Zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 oraz na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 w Piekarach Śląskich wraz z audytem i projektem ocieplenia” – zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Zakres projektu obejmował przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac inwestycyjnych, polegających na wykonaniu ocieplenia ścian budynku, ocieplenia stropu piwnic oraz stropu poddasza wraz z pracami towarzyszącymi.

Drukuj