Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich

fundusze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich realizuje, w imieniu Gminy Piekary Śląskie, zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu płyt azbestowych z budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 8.

Projekt pn. „Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy
ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a Województwem Śląskim otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane koszty kwalifikowalne projektu to 1 462 598,57 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych to 1 243 208,78 zł.

Zakres projektu, oprócz wskazanej wyżej likwidacji azbestu, obejmuje również docieplenie budynku. Dodatkowo, aby w pełni przeprowadzić remont budynku, zdecydowano także o wykonaniu m.in. opaski wokół budynku, jak również remontu balkonów, balustrad oraz wejść do budynku, jednak koszty te nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych, przewidzianych dla działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WSL 2014-2020 i zostaną pokryte ze środków Gminy Piekary Śląskie.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem