Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”


Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich”został złożonyw imieniu Gminy Piekary Śląskie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w ramach naboru do Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Uchwałą nr 640/133/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2012 roku projekt wybrany został do dofinansowania i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85%. Zakres projektu obejmuje inwestycje związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz umożliwienie elektronicznego przekazywania informacji mieszkańcom zasobów ZGM.

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego pozwalającego na:

Po zakończeniu wdrożenia powinny zostać osiągnięte następujące cele:

Okres realizacji projektu: lipiec 2007 – wrzesień 2012
Całkowity koszt realizacji projektu: 677.100,60 PLN
Wysokość dofinansowania: 550.096,82 PLN
Wkład własny: 97.075,91 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Drukuj