Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przypomina o segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej (blokach).

Na podstawie wcześniejszych przepisów oraz zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XX/235/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, wprowadził w zarządzanych przez siebie zasobach możliwość zbierania od mieszkańców w sposób selektywny.

Wszystkie miejskie zasoby mieszkaniowe to zabudowa wielorodzinna. Na zakładzie jako zarządcy spoczywa obowiązek wyznaczenia, przygotowania i utrzymywania czystości placyku gospodarczego. ZGM wyposażył każdy taki placyk gospodarczy w dostateczną liczbę pojemników służących zbieraniu odpadów oraz utrzymywaniu ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Każdy nowy mieszkaniec otrzymał ulotkę ze szczegółowym opisem zasad segregacji odpadów. Ponadto raz w roku prowadzone są szeroko zakrojone działania informacyjne Urzędu Miasta oraz ZGM poprzez kolportaż ulotek informacyjnych do skrzynek pocztowych, w których przypomina się, że:

 • pojemnik szary służy do utylizacji odpadów zmieszanych,
 • pojemnik zielony do wyrzucania szkła,
 • pojemnik żółty służy do wyrzucania tworzyw sztucznych i metali,
 • pojemnik niebieski – papieru,
 • pojemnik brązowy – odpadów BIO kuchennych,
 • pojemnik metalowy mały – popiołu.

Prowadzona przez ZGM akcja informacyjna dotycząca segregacji odpadów przynosi coraz lepsze efekty i w przeważającej większości mieszkańcy starają się segregować wyrzucane odpady. Okazuje się jednak, że problem stanowi wyrzucanie przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i odpadów poremontowych. Jak są one składowane? Można to zobaczyć poniżej:

Przypominamy że:

 • odbiór wszystkich odpadów poremontowych każdy mieszkaniec ma obowiązek zapewnić sobie bezpośrednio w firmie odbierającej odpady poprzez zamówienie indywidualnego kontenera lub worka BIG-BAG,
 • sprzęt AGD powinien być dostarczany przez mieszkańca bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
 • odpady wielkogabarytowe w mniejszej ilości mogą być składowane w sposób uporządkowany przy placykach gospodarczych lub po uzgodnieniu z firmą wywozową składowane w zamówionych na ten cel kontenerach.

Apelujemy do mieszkańców!

 • Zwracajmy uwagę na przywożenie i podrzucanie przy naszych placykach gospodarczych przez nieznane osoby gruzu, odpadów poremontowych, sprzętu AGD, opon, ściętych krzewów i gałęzi itp. Osoby te czują się bezkarne, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapobiec takim sytuacjom ani udowodnić winy i wezwać do zabrania podrzuconych śmieci!.
 • Zwracamy się do mieszkańców, którzy mogą wskazać sprawców z apelem o zgłaszanie takich przypadków do administracji. Zapewniamy anonimowość osób zgłaszających.
 • Zakład rozpoczął przebudowę placyków gospodarczych i montaż półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów, co których celem jest poprawa estetyki sąsiedztwa zarządzanych budynków oraz ułatwienie segregacji.

Zobacz artykuł na stronie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem