Centralizacja rozliczeń VAT

W związku ze zmianami, które niesie wprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla jednostek samorządowych oraz podległych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie posługuje się bezpośrednio swoją nazwą i nip-em na dokumentach wystawianych do celów VAT.

Powyższe zmiany wymuszają stosowanie rozdzielonej formy zapisu nabywcy oraz odbiorcy na fakturach oraz umowach wystawianych przez kontrahentów Z.G.M. Piekary Śląskie:

Nabywca:

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
NIP  498-02-62-299

Odbiorca lub Płatnik:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

Powyższe dane nie dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Drukuj