Kasa ZGM

Płatności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy można wpłacać w kasie ZGM znajdującej się w siedzibie Zakładu (na lewo zaraz po wejściu), zarówno dla mieszkańców przynależnych do Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 jak i Administracja Domów Mieszkalnych nr 2.

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie


Godziny przyjmowania wpłat

Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 13:30

Dodatkowo kasa pełni dyżury od godziny 15:00 do 16:00 w następujące poniedziałki 2019 r.:

 • 7 STYCZEŃ
 • 11 LUTY
 • 11 MARZEC
 • 8 KWIECIEŃ
 • 6 MAJ
 • 10 CZERWIEC
 • 8 LIPCA
 • 12 SIERPIEŃ
 • 9 WRZESIEŃ
 • 7 PAŹDZIERNIK
 • 4 LISTOPAD
 • 9 GRUDZIEŃ

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl