Kierownictwo

Budynek dyrekcji Z.G.M.

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

41-940 Piekary Śląskie

wew. 201 lub poczekaj na zgłoszenie sekretarki

(32) 287-29-81

(32) 287-19-67

e-mail:


Dyrektor Zakładu
mgr Wioletta Bielawska 

kontakt przez sekretariat

e-mail:

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Martyna Kapkowska

kontakt przez sekretariat lub wew. 456

e-mail:

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Pradelok

wew. 205

e-mail:

Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego
mgr Urszula Picyszyn

wew. 204

e-mail:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej
mgr Monika Sobiech

wew. 202, 402

e-mail:

Dział ds. Realizacji Projektów ze Środków Zewnętrznych

wew. 500

Inspektor Nadzoru Budowlanego:
mgr inż. Zbigniew Gwiazda

wew. 202

e-mail:

Kierownik Działu Informatyczno-Rozliczeniowego
inż. Grzegorz Kwaśniewski

wew. 222

e-mail:

Kierownik działu Księgowości
mgr Bożena Stańczyk

wew. 214

e-mail:


Kierownik Administracji Domów Mieszkalnych nr 1:
mgr Piotr Skop

(32) 287-29-81

(32) 287-19-67

wew. 210

e-mail:

Z-ca Kierownika ADM-1
Dariusz Kubica

wew. 215

e-mail:


Kierownik Administracji Domów Mieszkalnych nr 2:
mgr Agnieszka Kossowska

(32) 760-00-76

(32) 287-13-78

wew. 338

e-mail: 

Z-ca Kierownika ADM-2
mgr Wojciech Lenik

wew. 338

e-mail:

 

Drukuj