Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - RODO

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane RODO (lub od angielskiego GDPR - General Data Protection Regulation), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich publikuje wymagane przez rozporządzenie informacje.

Tożsamość administratora

Administratorem jest Gmina Piekary Śląskie - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich - Samorządowy Zakład Budżetowy Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

Dane kontaktowe administratora

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • całą dobę za pomocą poczty elektronicznej:
 • pisemnie na adres administratora: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
 • w godzinach pracy Zakładu poniedziałek - piątek, 7:00-15:00 telefonicznie: (32) 287-29-81, (32) 287-19-67, (32) 287-29-80, (32) 760-00-76, (32) 287-22-41, (32) 287-13-78, numery awaryjne (+48) 609-170-609, (+48) 609-533-256

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celu realizacji (i na podstawie) zadań powierzonych w ramach zarządzania:

 • zasobami Gminy Piekary Śląskie w tym lokalami wynajmowanymi, przyznawanymi socjalnie oraz na okres remontu (w tym bezumowne korzystanie do czasu zmiany statusu lub rozwiązania),
 • zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi przy na podstawie uchwał i regulaminów Wspólnot,
 • jak również na podstawie wyrażonej poprzednio zgody na przetwarzanie.

Dane mogą również być przetwarzane w celach:

 • realizacji zadań w interesie publicznym
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co także jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe przekazane Z.G.M. Piekary udostępniane są Urzędowi Miasta Piekary Śląskie oraz instytucjom podległym UM Piekary Śląskie, w ramach podległości wynikającej z statusu Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom związanym z Windykacją należności, którą definiują inne przepisy prawa, podwykonawcą w określony i ścisły sposób, w tym:

 • Radcy Prawnemu w celu konsultacji prawnej,
 • Podwykonawca prac budowlanych, instalacyjnych lub usługowych (tylko dane zasobu niezbędne do identyfikacji mieszkańca) 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowego zarządzania zasobami oraz zależności wynikającej z podległości Samorządowego Zakładu Budżetowego względem Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Prawa podmiotów danych

W ramach przetwarzania danych przez Z.G.M. Piekary Śląskie, zgodnie z krajowymi procedurami przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, byśmy przetwarzali Państwa dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu osoby skarżącej, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Zbieranie danych osobowych następuje w wyniku

 • podpisywania Umów między mieszkańcami zasobów gminy oraz Gminą Piekary Śląskie, wynikające z Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/478/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • zarządzania zasobami Wspólnot Mieszkaniowych wynikająca z regulaminów Wspólnot oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami,
 • dobrowolnej deklaracji zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. W przypadku braku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umów, a dane służą weryfikacji tożsamości.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Tags: RODO, GDPR

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem