Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - RODO

Napisane: .

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane RODO (lub od angielskiego GDPR - General Data Protection Regulation), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich publikuje wymagane przez rozporządzenie informacje.

Tożsamość administratora

Administratorem jest Gmina Piekary Śląskie - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich - Samorządowy Zakład Budżetowy Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

Dane kontaktowe administratora

Kontakt z administratorem możliwy jest:

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celu realizacji (i na podstawie) zadań powierzonych w ramach zarządzania:

Dane mogą również być przetwarzane w celach:

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe przekazane Z.G.M. Piekary udostępniane są Urzędowi Miasta Piekary Śląskie oraz instytucjom podległym UM Piekary Śląskie, w ramach podległości wynikającej z statusu Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom związanym z Windykacją należności, którą definiują inne przepisy prawa, podwykonawcą w określony i ścisły sposób, w tym:

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowego zarządzania zasobami oraz zależności wynikającej z podległości Samorządowego Zakładu Budżetowego względem Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Prawa podmiotów danych

W ramach przetwarzania danych przez Z.G.M. Piekary Śląskie, zgodnie z krajowymi procedurami przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, byśmy przetwarzali Państwa dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu osoby skarżącej, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Zbieranie danych osobowych następuje w wyniku

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. W przypadku braku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umów, a dane służą weryfikacji tożsamości.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Tags: RODO, GDPR

Drukuj