Internetowa Obsługa Kontrahentów

Informujemy, iż modernizacje systemów informatycznych wymusiły zmianę sposobu działania dotychczasowych usług. Portal Mieszkańców (zgm-portal.piekary.pl), który do tej pory służył Najemcom oraz Właścicielom lokali do monitorowania ich stanów konta, wpłat, obciążeń i stanu wodomierzy, zostanie zastąpiony Internetową Obsługą Kontrahenta IOK (iok.zgm.piekary.pl).

Aby uzyskać dostęp do IOK:

 1. Proszę wypełnić WNIOSEK o utworzenie konta (POBIERZ WNIOSEK), dostępny także w Biurach Obsługi Mieszkańców.
 2. Wypełniony WNIOSEK należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu IOK dostępnego tutaj, a następnie złożyć:
  1. w Sekretariacie ZGM,
  2. w Biurach Obsługi Mieszkańców lub
  3. wysłać jako załącznik e-mail (skan lub dobrej jakości zdjęcie z widocznymi danymi i jednoznacznym podpisem).
 3. W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymają Państwo na wskazany adres e-Mail dane do logowania IOK.

PRZEJDŹ DO IOK iok.zgm.piekary.pl

Maiłem wcześniej konto w Portalu Mieszkańców, co teraz?

Ponieważ IOK pełni funkcję obu systemów dane wcześniej przedłożone, które zawierały poprawny e-mail, włączono do zasobu serwisu IOK, na poniższych zasadach:

 1. Nowy login i hasło do systemu IOK zostanie dostarczony wiadomością e-mail w momencie pełnego uruchomienia. Dla kont z przed 2018 oraz tych, które nie zadeklarowały w 2018 roku adresu e-Mail (a są aktywne), zostaną poczynione dodatkowe kroki w celu pozyskania (za zgodą) adresu e-mail. Proces będzie realizowany partiami w miarę możliwości przetworzenia tych danych.
 2. Każda osoba, która zadeklarowała swój adres e-Mail w Portalu Mieszkańców lub usłudze e-Faktura otrzyma dostęp do IOK, jednak tylko osoby, które zadeklarowały chęć otrzymywania e-faktur będą je dostawać bezpośrednio na skrzynkę e-mail (będzie możliwość samodzielnego zezwolenia na powiadomienie o e-fakturze z IOK).

Czy jeśli nie mam portalu i e-faktury jestem zwolniony z konieczności terminowej wpłaty?

Przypominamy, że brak wystawienia faktury nie jest powodem do roszczeń o naliczenie odsetek czy niepłacenia opłat (czynszu). Usługa powiadamiania o fakturach i podglądu konta (teraz IOK) jest dodatkową usługą świadczoną pod warunkiem możliwości technicznych niezależnych od ciągłości trwania najmu. Terminy płatności oraz kwoty są określane w umowie oraz dostarczanych dokumentach "zmiana opłat" informującymi o wysokości stawek, które uległy zmianie.

W razie wątpliwości, można sprawdzić swoje płatności i obciążenia w siedzibie ZGM w odpowiednim dziale

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem