Obowiązujące Regulaminy

 1. Zarządzenie nr DN-0158-25/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w budynkach Gminy. Załącznik Regulamin, Załącznik 1 (Protokół odbioru/kontroli wodomierzy)
 2. Zarządzenie nr DN-0158-16/2016  z dnia 23.02.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej.
  - Regulamin
 3. Zarządzenie nr DN-0158-17/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w ZGM. Załącznik 1 (Instrukcja windykacji w ZGM), Załącznik 2 (Sprawozdanie z działalności windykacyjnej doc), wraz aktualizacją załącznika do intstrukcji windykacji należności (DN-0158-52/2017 z dnia 26.06.2017r))
 4. Zarządzenie DN-0158-26/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie Regulaminu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
  • Regulamin umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
  • Załącznik 1a. [doc] Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności
  • Załącznik 1b. [doc] Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności (in. eksmisja)
  • Załącznik 2. [doc] Oświadczenie o uznaniu długu
  • Załącznik 3. [doc] Opinia o udzieleniu ulgi w spłacie należności
  • Załącznik 4. [doc] Opinia o udzieleniu ulgi w spłacie należności
  • Załącznik 5. [doc] Oświadczenie o udzieleniu ulgi w spłacie należności
  • Załącznik 6. [doc] Oświadczenie o odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności
  • Załącznik 7. [doc] Informacja o udzielonych ulgach na podstawie Uchwały Nr XLII/492/17 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 5. Zarządzenie nr DN-0158-41/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przyjęcia wielkości zaliczki za dostawę ciepła w przeliczeniu na 1 m3 pow. użytkowej w zasobach Gminy Piekary Śląskie oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w sezonie grzewczym od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. 
 6. Regulamin porządku domowego dla budynków komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem