Obowiązujące Regulaminy

  1. Zarządzenie nr DN-0158-15/2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w budynkach Gminy. Załącznik Regulamin, Załącznik 1 (Protokół odbioru/kontroli wodomierzy) (doc), Załącznik 2 (Wykaz budynków, w których ze względów technicznych nie stosuje się rozliczenia)
  2. Zarządzenie nr DN-0158-16/2016  z dnia 23.02.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej.
    - Regulamin
  3. Zarządzenie nr DN-0158-17/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w ZGM. Załącznik 1 (Instrukcja windykacji w ZGM), Załącznik 2 (Sprawozdanie z działalności windykacyjnej doc)
  4. Zarządzenie nr DN-0158-42/2016 z dnia 30.05.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym pobieranych przez ZGM.
  5. Zarządzenie nr DN-0158-41/2017 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie przyjęcia wielkości zaliczki za dostawę ciepła w przeliczeniu na 1 m3 pow. użytkowej w zasobach Gminy Piekary Śląskie oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w sezonie grzewczym od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 

Drukuj