Zakaz używania butli gazowej

W budynkach wielorodzinnych gdzie znajduje się instalacja gazowa zasilana w gaz ziemny obowiązuje całkowity zakaz używania butli gazowej - gazu propan –butan. Oznacza to, że nie można zainstalować butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego np. podgrzewacza wody.

- Niestety, ale większość mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawę. Korzystanie z butli gazowej jest tańsze, no i nie trzeba płacić stałych opłat stałych za gaz, ale należy mieć na uwadze że stanowi to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców całego budynku - mówi Wioletta Bielawska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

- W przypadku wykrycia faktu, że któryś z mieszkańców używa butli z gazem, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne – dodaje W. Bielawska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 jest zapis, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Istnieje jednak możliwość legalizacji butli na gaz płynny propan - butan, ale tylko i wyłącznie gdy w budynku nie ma poprowadzonego gazu ziemnego. Należy pisemnie wystąpić do tutejszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pismo musi być jednak poparte pozytywną opinią kominiarską.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem