Kontrole i przeglądy

Każdy zarządca obiektów budowlanych zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie technicznym, a ich lokatorzy do użytkowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami ochrony środowiska. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Częstotliwość kontroli budynków, a zwłaszcza działających w nim urządzeń waha się od kilku miesięcy aż do kilku lat. Najrzadziej, co 5 lat, wykonywane są kontrole stanu sprawności technicznej budynku i wartości użytkowej obiektu, jego estetyki i otoczenia. Może dokonywać je wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności. W cyklu 5-letniem dokonuje się również przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń elektrycznych.

Co najmniej raz na 4 lata musi odbyć się kontrola kotłów opalanych gazem oraz paliwem ciekłym i stałym o mocy od 20 do 100kW. Konserwować mogą je jedynie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń gazowych oraz energetycznych. Przeglądów kotłów opalane paliwem ciekłym i stałym o mocy ponad 100 kW wykonuje się co najmniej raz na 2 lata.

Najwięcej przeglądów wykonuje się co roku. Wśród nich można wymienić m.in. sprawdzenie technicznej sprawności budynków, budowli i instalacji narażanych na niszczące działanie czynników, przegląd instalacji gazowej i pomiar jej szczelności, kontrola kotłowni o mocy kotła powyżej 70 kW, przegląd przewodów kominowo-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - wykonuje je wyłącznie mistrz kominiarski, przeglądy przewodów kominowych z ciągiem wymuszonym pracą urządzeń mechanicznych. Corocznych konserwacji nie unikną także gaśnice, hydranty, instalacje przeciwpożarowe oraz służące ochronie środowiska. Stosunkowo najczęściej, bo aż dwukrotnie w czasie sezonu grzewczego, serwis producencki wykonuje kontrole gazowych instalacji grzewczych.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem