e-Faktura od początku Nowego Roku

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców a jednocześnie dbając o ochronę środowiska, wraz z końcem 2017 roku Z.G.M. Piekary Śląskie rezygnuje z rozsyłania faktur i not cyklicznych dla osób prywatnych.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania e-Faktur jest aby posiadacz tytułu prawnego do lokalu złożył oświadczenie o zgłoszeniu swojego adresu, za pomocą formularza podpisanego odręcznie. Dostarczenie formularza może odbyć się poprzez faktyczne dostarczenie go do siedziby Zakładu przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w godzinach pracy i przedłożenie w sekretariacie ZGM lub mailowo 24/7 na adres za pomocą poczty elektronicznej.

Więcej informacji o e-Fakturach >>

 

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl